Gruttogroep

Bijzondere soorten tijdens vogeltelling

Vogelbescherming Nederland
7-OKT-2009 - Tijdens de grote vogeltelling die Vogelbescherming Nederland afgelopen weekend in Nederland organiseerde, zijn bijzondere soorten waargenomen. Door de harde zuidwestenwind werden zeevogels richting de kust gedreven zodat vogelaars grauwe pijlstormvogels, en middelste en kleinste jagers in hun verrekijker kregen. Extra bijzonder was de waarneming van een vale pijlstormvogel. Vale pijlstormvogels zijn bedreigde broedvogels afkomstig van de eilandengroep Balearen in de Middellandse Zee. Ze worden weinig in Nederland aangetroffen.

Bericht uitgegeven door Vogelbescherming Nederland op woensdag 7 oktober 2009

Tijdens de grote vogeltelling die Vogelbescherming Nederland afgelopen weekend in Nederland organiseerde, zijn bijzondere soorten waargenomen. Door de harde zuidwestenwind werden zeevogels richting de kust gedreven zodat vogelaars grauwe pijlstormvogels, en middelste en kleinste jagers in hun verrekijker kregen. Extra bijzonder was de waarneming van een vale pijlstormvogel. Vale pijlstormvogels zijn bedreigde broedvogels afkomstig van de eilandengroep Balearen in de Middellandse Zee. Ze worden weinig in Nederland aangetroffen.

De stormachtige wind was er de oorzaak van dat er veel minder vogels werden geteld dan voorgaande jaren. Als het hard waait sparen vogels hun krachten en stellen ze hun trektocht liever uit. Vinken, spreeuwen en kokmeeuwen bleven ver in aantal achter vergeleken met voorgaande jaren. De totaalteller stopte in Nederland op 145.450 vogels; vorig jaar waren dit er wel 663.550. Toen waren de weersomstandigheden echter extreem gunstig.


Groep vliegende grutto's

De vogeltelling in Nederland was onderdeel van een Europese vogeltelling. Ondanks het stormachtige weer deden meer dan 63.000 mensen in 35 landen in Europa mee aan de Euro Birdwatch. Tijdens het weekend werden in totaal 2.640.944 vogels geteld. De top 3 van meest geziene vogels in Europa bestaat dit jaar uit de spreeuw, wilde eend en meerkoet.

De Europese vogeltelling stond dit jaar in het teken van de internationale campagne voor de bescherming van trekvogels 'Born to Travel'. BirdLife International en Vogelbescherming Nederland vragen tijdens deze campagne extra aandacht voor trekvogels, omdat veel soorten de afgelopen jaren fors in aantal zijn achteruit gegaan. Zo is het aantal grutto’s met 60% gedaald, de boerenzwaluw met 50% en het aantal koekoeken gehalveerd. Onderweg naar het zuiden loeren gevaren als illegale jacht en obstakels als windmolens en hoogspanningsmasten. Eenmaal in Afrika stuiten vogels op grootschalige ontbossing en een zich steeds verder uitbreidende Saharawoestijn.

Tekst: Nadja Jansma, Vogelbescherming Nederland
Foto: Martin Hierck