gewone pad

Een kwart miljoen levens gered

Stichting RAVON
17-DEC-2009 - De resultaten van de voorjaarspaddentrek 2009 zijn bekend. Dit voorjaar werden tijdens deze trek door 110 werkgroepen verspreid over het hele land padden overgezet om het aantal verkeersslachtoffers onder deze dieren te verkleinen. In totaal werden er maar liefst een kwart miljoen amfibieën veilig naar de overkant van de weg geholpen. De dag met de grootste trek was precies een maand later dan vorig jaar.

Bericht uitgegeven door RAVON op donderdag 17 december 2009

De resultaten van de voorjaarspaddentrek 2009 zijn bekend. Dit voorjaar werden tijdens deze trek door 110 werkgroepen verspreid over het hele land padden overgezet om het aantal verkeersslachtoffers onder deze dieren te verkleinen. In totaal werden er maar liefst een kwart miljoen amfibieën veilig naar de overkant van de weg geholpen. De dag met de grootste trek was precies een maand later dan vorig jaar.

Ieder voorjaar barst het weer los: de massale paddentrek. Duizenden padden en andere amfibieën ontwaken omstreeks eind februari of begin maart uit hun winterrust en worden door voortplantingsdrang naar het water gedreven. Tijdens deze tocht van overwinteringsplek naar voortplantingswater leggen gewone padden soms enkele kilometers af waarbij de kans groot is dat zij een weg moeten oversteken. Ieder jaar vallen hierbij honderdduizenden verkeersslachtoffers. Naast de algemeen voorkomende soorten als gewone pad, bruine kikker en kleine watersalamander, komen ook streng beschermde soorten als kamsalamander en rugstreeppad om in het verkeer.


Boomkikker

Padden.nu
In Nederland zijn vele vrijwilligers actief om amfibieën veilig naar de overkant van de weg te helpen. Uit gegevens van RAVON blijkt dat in Nederland ongeveer 110 werkgroepen van vrijwilligers actief zijn. 48 hiervan zijn aangesloten bij Padden.nu. Eind 2007 is het initiatief van start gegaan. Het is een gezamenlijk project van stichting RAVON, IVN, KNNV en Landschap Noord-Holland. Doel van het project is het ondersteunen en stimuleren van paddenwerkgroepen. Het aantal werkgroepen dat zich aansluit bij Padden.nu is nog steeds groeiende. In 2009 hebben zich 18 nieuwe werkgroepen aangemeld. Drenthe is de enige provincie van waaruit zich nog geen paddenwerkgroep heeft gemeld. Van de 48 werkgroepen hebben 28 werkgroepen met in totaal 57 trajecten hun overzetresultaten doorgegeven aan Padden.nu.

Een kwart miljoen amfibieën veilig overgezet
In 2009 zijn er in totaal op alle 57 trajecten waarvan de overzetresultaten zijn doorgegeven samen 60.859 amfibieën overgezet. Op basis van de doorgegeven overzetresultaten kan ook een schatting worden gemaakt van het totale aantal overgezette amfibieën door alle werkgroepen die in ons land actief zijn (110): naar schatting zijn in totaal maar liefst een kwart miljoen amfibieën door de vrijwilligers veilig naar de overkant van de weg geholpen!


Gewone padden

12 van de 16 soorten amfibieën overgezet
Van het aantal doorgegeven amfibieën zijn er ruim 56.000 tot op soort gedetermineerd. Zoals verwacht bestaat het merendeel van de overgezette dieren uit gewone padden: maar liefst 48.630 van hen zijn overgezet. Op ruime afstand staat op de tweede plaats de bruine kikker, onmiddellijk gevolgd door de kleine watersalamander, respectievelijk met 3.393 en 2.837 overgezette exemplaren. Bijzonder is een overgezette boomkikker. De betreffende werkgroep had in 2008 al een dode boomkikker aangetroffen. Een andere bijzondere soort is de kamsalamander met 2 exemplaren. Verder zijn ook redelijke aantallen van andere zeldzamere soorten overgezet. Zo zijn er 366 heikikkers overgezet. Ook zijn 37 rugstreeppadden, 94 Alpenwatersalamanders en 20 vinpootsalamanders veilig naar de overkant gebracht. In totaal zijn maar liefst 12 van de 16 in Nederland voorkomende soorten amfibieën overgezet.

Verloop van de amfibieëntrek in 2009
De amfibieëntrek is volgens de overzetgegevens begonnen op 26 februari 2009. Voor die tijd zijn er wel dieren overgezet maar geen noemenswaardige aantallen. De dag met de grootste trek was 1 april. In 2008 viel de grootste piek precies een maand eerder. Dit sluit aan bij het beeld dat de natuur in het algemeen op 1 maart 2009 zes weken later was ten opzichte van 2008. Dit verschil is echter snel ingehaald door het relatief zachte voorjaar: begin april was het verschil met 2008 nog anderhalve week (zie natuurberichten hierover op respectievelijk 1 maart en 5 april 2009). Voor de gewone pad, bruine kikker en heikikker is het gebruikelijk de hoogste piek van actieve dieren tijdens de voortplanting in de tweede helft van maart te hebben.

Uitgebreide resultaten van de paddentrek van 2009 zijn te lezen in het rapport ‘Padden.nu 2009. Nederland helpt een kwart miljoen amfibieën veilig oversteken!’. Het rapport is te downloaden op www.padden.nu

Tekst: Elvira Werkman, RAVON
Foto’s: Johan de Jong, www.natuurbeeld.nl