Predatie kleine modderkruiper

Rivierkreeft vangt modderkruiper

Stichting RAVON
17-JAN-2010 - Wel een zeer bijzondere vangst deed Dirk Platvoet afgelopen najaar in de Baakse Beek bij Ruurlo. Voor Stichting EIS deed hij daar onderzoek naar de amphipoden (vlokreeftjes) van Nederland, toen hij een gevlekte Amerikaanse rivierkreeft ving met een kleine modderkruiper tussen zijn scharen!

Bericht uitgegeven door RAVON op zondag 17 januari 2010

Wel een zeer bijzondere vangst deed Dirk Platvoet afgelopen najaar in de Baakse Beek bij Ruurlo. Voor Stichting EIS deed hij daar onderzoek naar de amphipoden (vlokreeftjes) van Nederland, toen hij een gevlekte Amerikaanse rivierkreeft ving met een kleine modderkruiper tussen zijn scharen!

Op zich is deze gevlekte Amerikaanse rivierkreeft (Orconectes limosus) geen bijzondere vangst in deze contreien. Het is echter wel bijzonder te noemen dat de kreeft een kleine modderkruiper had gevangen. Het dier is in de dichte watervegetatie gevangen waar zich zowel meerdere gevlekte Amerikaanse rivierkreeften als kleine modderkruipers bevonden. Het is bekend dat uitheemse kreeftsoorten een (zeer) negatieve invloed op de inheemse aquatische flora en fauna kunnen hebben. Echte waarnemingen van predatie op vissen zijn echter schaars. Dirk meldt tevens dat Rob Moolenbeek, curator molusken (weekdieren) van het Zoölogisch Museum Amsterdam, constateert dat het aantal kleine modderkruipers in Ankeveen zeer sterk is afgenomen sinds de komst van de rode Amerikaanse rivierkreeft (Procambarus clarkii).

Tekst: Richard Struijk, RAVON
Foto’s: Dirk Platvoet