Pimpelmees

Tuinvogels in de winter

Vogelbescherming Nederland
15-JAN-2010 - Nu vorst en sneeuw een langere periode aanhouden, hebben vogels veel moeite om voedsel te vinden. Door sneeuw en vorst zijn bessen, insecten en zaden moeilijker te vinden. Sommige vogels zijn daardoor ernstig aan het verzwakken en zullen de winter niet overleven.

Bericht uitgegeven door Vogelbescherming Nederland op vrijdag 15 januari 2010

Nu vorst en sneeuw een langere periode aanhouden, hebben vogels veel moeite om voedsel te vinden. Door sneeuw en vorst zijn bessen, insecten en zaden moeilijker te vinden. Sommige vogels zijn daardoor ernstig aan het verzwakken en zullen de winter niet overleven.

 

 

Het is een normaal en natuurlijk verschijnsel dat er in een koude winter meer vogels sterven. Strenge winters waarin het voedsel langere tijd onbereikbaar is betekent de dood voor veel vogels, maar in principe beschikken populaties over voldoende veerkracht om hun aantallen na een slecht seizoen weer op peil te krijgen. De beschikbaarheid van leefgebied met voldoende broedgelegenheid, voedsel en veiligheid is daarbij wel een belangrijke voorwaarde.

 

Het bijvoeren van tuinvogels helpt om hun overlevingskansen te vergroten. Het kost vogels namelijk veel energie om bij vorst hun lichaamstemperatuur op peil te houden. In een koude nacht verliezen kleinere soorten wel zo’n tien procent van hun lichaamsgewicht! Door tuinvogels te voorzien van voedsel zoals vetbollen, brood, zaad en fruit, zullen meer vogels ongeschonden de winter doorkomen.

 

Ook water is zeker ’s winters onmisbaar. Als het hard vriest, kunt u ze ook wat geschaafd ijs geven. Als er geen sneeuw ligt om te eten is dat een goed alternatief voor drinkwater. Warm water is overigens niet goed. Vogels kunnen zich daardoor laten verleiden tot een warm bad, maar daarna kunnen ze gemakkelijk bevriezen.

 

Om inzicht te krijgen in de ontwikkelingen van aantallen en soorten tuinvogels, organiseert Vogelbescherming jaarlijks de Nationale Tuinvogeltelling. Iedereen kan meedoen door in het weekend van 23 en 24 januari een half uur lang de vogels in eigen tuin te tellen en het resultaat door te geven op www.tuinvogeltelling.nl. De gegevens worden door SOVON Vogelonderzoek Nederland gebruikt voor onderzoek naar vogels en daarnaast wordt aan de hand van de ingestuurde gegevens de ‘Nationale Tuinvogel Top tien 2010’ samengesteld. Hoe meer mensen meetellen, hoe meer gegevens er verzameld kunnen worden en dat helpt voor een betere bescherming van vogels!

 

Tekst: Nadja Jansma, Vogelbescherming Nederland

Foto: AGAMI / Markus Varesvuo