Kleine Rietgans

Zeldzame ganzen te gast op Ameland

30-JAN-2010 - Twee bijzondere ganzensoorten verblijven sinds enkele dagen op het eiland Ameland. Het gaat om de kleine rietgans en de witbuikrotgans, vogels die broeden op het verre Spitsbergen in de Noordelijke IJszee. Waarschijnlijk blijven de vogels door de barre kou in het verre noorden voorlopig op Ameland.

Bericht uitgegeven op zaterdag 30 januari 2010

Twee bijzondere ganzensoorten verblijven sinds enkele dagen op het eiland Ameland. Het gaat om de kleine rietgans en de witbuikrotgans, vogels die broeden op het verre Spitsbergen in de Noordelijke IJszee. Waarschijnlijk blijven de vogels door de barre kou in het verre noorden voorlopig op Ameland.

In de winter vertrekken de kleine ganzen massaal naar het zuiden, met name naar de Deense fjorden. Ze verlaten alleen in strenge winters hun winterverblijf in Denemarken. Nu de fjorden dicht dreigen te vriezen, zijn veel ganzen weggetrokken. De verwachting is dat de aantallen op Ameland nog tot in februari toenemen, mits het winter blijft in het noorden.


De kleine rietgans

Er verblijven nu meer dan tien verschillende soorten ganzen op Ameland en dat is uitzonderlijk. Ook soorten als de toendrarietgans en de kolgans worden nu meer gezien dan in andere jaren. In normale winters verblijven vooral brandganzen en rotganzen op het eiland. Van die laatste soort neemt het aantal in mei toe tot wel 50.000 vogels.

Speciaal voor de liefhebber heeft Staatsbosbeheer een fietstocht uitgezet langs de ganzen van Ameland.

Bron: Staatsbosbeheer
Foto: IVN Vecht & Plassengebied