wadwachtpost

Engelsmanplaat heeft nieuwe wadwachtpost

Staatsbosbeheer
12-SEP-2016 - Staatsbosbeheer heeft deze zomer de 35-jaar oude iconische vogelwachtershut op de Engelsmanplaat vervangen door een nieuwe wadwachtpost. De Kalkman, zoals de nieuwe post heet, staat op een onbewoonde zandplaat tussen Ameland en Schiermonnikoog. De feestelijke opening op 10 september is een mijlpaal in het project Rust voor vogels, Ruimte voor Mensen.

In het project werken Staatsbeheer, de Vogelbescherming en andere natuurorganisaties samen om de omstandigheden voor vogels in het Waddengebied te verbeteren.

Waakpost voor gastvrije vogelwachters

In voorjaar en zomer waken vrijwillige vogelwachters van Staatsbosbeheer over de Engelsmanplaat, een onbewoonde zandplaat in de Waddenzee tussen Ameland en Schiermonnikoog. Ze tellen de wadvogels en ontvangen tijdens laagwater honderden geïnteresseerde bezoekers per jaar. De nieuwe wadwachtpost is niet alleen hoger, maar staat ook 800 meter oostelijker op de plaat. Een stuk dichter bij de vaargeul naar Schiermonnikoog en daarmee beter voor het invulling geven aan goed gastheerschap. Ook is er nu meer rust op de belangrijke broed- en rustplekken op de Engelsmanplaat en het Rif.

De wadwachtpost

Waarom is rust belangrijk?

De Waddenzee is van levensbelang voor miljoenen vogels. Ze brengen er de winter door, broeden er in de zomer, of maken er een tussenstop op hun trektochten van en naar het Hoge Noorden naar Afrika. Ze moeten bijtanken en uitrusten. Doen ze dat niet, dan hebben ze niet genoeg energie om jongen groot te brengen of overleven ze de lange tochten niet. Voor de broedvogels op het Rif en foerageerders op Engelsmanplaat is genoeg rust absolute noodzaak. In het project Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen werkt Staatsbosbeheer samen met andere natuurorganisaties aan het verbeteren van de omstandigheden voor broedende, rustende en foeragerende vogels in het waddengebied.

Uitdagende klus

De wadwachtpost is ontworpen door architect én vogelwachter Niko Hoebe. Het ontwerp is niet alleen aansprekend, maar ook duurzaam. De post ligt vol zonnepanelen en heeft een opvangsysteem voor regenwater. Zowel de afbraak van de oude hut als de opbouw van de nieuwe wadwachtpost vonden plaats in een periode waarin doortrekkende wadvogels afwezig zijn. Het was een uitdagende klus voor aannemer Oosterhof Holman; ze konden namelijk alleen werken bij daglicht en bij laagwater.

Tekst en foto's: Staatsbosbeheer