vos

Vos op Texel blijkt grap

Zoogdiervereniging
17-FEB-2010 - De vos die vorige week op Texel werd gevonden blijkt na onderzoek door een dierenarts toch niet van het eiland zelf afkomstig te zijn. Op Texel komen van nature géén vossen voor en het verschijnen van deze soort zou grote negatieve gevolgen hebben gehad voor onder meer de vogelstand op het eiland.

Bericht uitgegeven door de Zoogdiervereniging op woensdag 17 februari 2010

De vos die vorige week op Texel werd gevonden blijkt na onderzoek door een dierenarts toch niet van het eiland zelf afkomstig te zijn. Op Texel komen van nature géén vossen voor en het verschijnen van deze soort zou grote negatieve gevolgen hebben gehad voor onder meer de vogelstand op het eiland.

Al ongeveer een jaar doen op Texel verhalen de ronde dat er vossen op het eiland zouden zitten. Zo zeggen twee medewerkers van Rijkswaterstaat er zeker van te zijn dat ze een vos hadden gezien en een lokale ecoloog meende sporen van de soort te hebben gevonden. De mogelijke aanwezigheid van vossen op Texel leidde tot nogal wat onrust. Op het eiland broeden veel bijzondere vogels, waarvan met name de grondbroeders erg kwetsbaar zijn voor vossen. De komst van de vos naar Texel zou voor deze groep dan ook tot grote schade leiden.

De vorige week langs de kant van de weg gevonden vos leek in eerste instantie te zijn doodgereden. Onderzoek van een dierenarts heeft echter uitgewezen dat het dier van dichtbij met hagel is geschoten. Het is onwaarschijnlijk dat een Texelse jager op deze manier een vos zou schieten en het dier dan vervolgens als schijnbaar verkeersslachtoffer langs de weg zou leggen. Het dier is dan ook waarschijnlijk eerst ergens op het vasteland met behulp van een kooi gevangen en daarna met een schot hagel uit een jachtgeweer gedood. Het dier is vervolgens als grap op het eiland gedeponeerd. De dader heeft zich hierbij vermoedelijk laten inspireren door alle eerdere geruchten over vossen op het eiland.

Het is niet de eerste keer dat er voor de grap een vos op Texel is neergelegd. In 1993 werd er ook al een dode vos gevonden. Uit onderzoek van de maaginhoud kon indertijd met zekerheid worden vastgesteld dat dit dier niet van het eiland zelf afkomstig kon zijn: in de maag zaten de resten van een rosse woelmuis, een muizensoort die toen nog niet op Texel voorkwam.

Dat vossen op eigen kracht naar Texel zouden komen is gezien de geïsoleerde ligging van het eiland niet waarschijnlijk. Er wordt door sommige lieden echter nogal gesleept met wilde dieren. Op Vlieland zijn bijvoorbeeld vorig jaar door één of meer onverlaten ook al enkele vossen vrijgelaten. Wat de drijfveer is van dergelijke personen blijft onduidelijk. Vanwege de schadelijke gevolgen van vossen op de vogelstand werd besloten alle vossen op Vlieland af te schieten. In 2008 werden voor de grap tien edelherten op Terschelling losgelaten. Ook deze soort komt van nature niet op de Waddeneilanden voor en ook de Terschellinger edelherten zijn naderhand allemaal afgeschoten.

Tekst: Rob Koelman, www.zoogdiervereniging.nl   
Foto (archief): Richard Witte van den Bosch