rietvinkrups klein

Rups drinker weer wakker

De Vlinderstichting
8-MRT-2010 - Het was nog niet echt warm het afgelopen weekend, maar wel scheen de zon veel en deze begint al weer kracht te krijgen. Voldoende in ieder geval om de rups van de drinker actief te laten worden.

Bericht uitgegeven door De Vlinderstichting op maandag 8 maart 2010

Het was nog niet echt warm het afgelopen weekend, maar wel scheen de zon veel en deze begint al weer kracht te krijgen. Voldoende in ieder geval om de rups van de drinker actief te laten worden.

De rietvink is een vrij gewone nachtvlindersoort die verspreid over het hele land voorkomt en een voorkeur heeft voor vochtige gebieden. Je vindt de rupsen ook in vochtige graslanden, moerassen, laagveen, natte heiden, open vochtige bossen, struwelen, slootkanten en andere vochtige plaatsen. Hij lijkt de laatste tijd toe te nemen op sommige vochtige heiden waar vergrassing met pijpenstrootje plaatsvindt. De rupsen leven van riet en andere harde grassen, waaronder kropaar en duinriet. De rups is te vinden van september tot juni. Hij drinkt van dauwdruppels en wordt daarom ook wel drinker genoemd. De soort overwintert als jonge rups. Inmiddels zijn de rupsen aan het ontwaken uit hun winterslaap en kunnen we ze weer vinden, zoals op de foto uit een essengriend bij Wijk bij Duurstede. Ze verpoppen zich over een maand of twee in een crèmekleurige, spoelvormige papierachtige cocon, meestal tegen een grasstengel maar soms ook onder een stuk hout. Vanaf half juni kunnen we de vlinders tegenkomen. Kijk voor meer foto's op vlindernet.

Tekst en foto: Kars Veling, De Vlinderstichting