Kauw

Kauwen soms lastig, altijd boeiend

Vogelbescherming Nederland
12-JUN-2010 - Koudekerk aan de Amstel heeft last van kauwen. Voetgangers, fietsers: niemand lijkt veilig voor deze zwarte jongens. De gemeente spreekt zelfs van een groot probleem. De kauwen vallen aan omdat ze hun nesten en jongen willen beschermen. Gelukkig voor de inwoners van Koudekerk vliegen de jongen bijna uit en is de overlast daarmee voorbij.

Bericht uitgegeven door Vogelbescherming Nederland op [publicatiedatum]

Koudekerk aan de Amstel heeft last van kauwen. Voetgangers, fietsers: niemand lijkt veilig voor deze zwarte jongens. De gemeente spreekt zelfs van een groot probleem. De kauwen vallen aan omdat ze hun nesten en jongen willen beschermen. Gelukkig voor de inwoners van Koudekerk vliegen de jongen bijna uit en is de overlast daarmee voorbij.

Kauw (foto: IVN Vecht & Plassengebied)Vogels die mensen aanvallen, je hoort het vaker in de lente- en zomermaanden. De vogels beschermen hun nesten en jongen, iets wat je ook vaak bij andere diersoorten ziet in de natuur. Nu zijn het dus kauwen die de bewoners van Koudekerk aan de Amstel het leven zuur maken. De enige remedie is het nest en territorium voorlopig te mijden. Daarnaast geldt: hoe rustiger je beweegt, hoe kleiner de kans op een aanval. Gelukkig voor de bewoners zijn alle jongen aan het eind van deze maand uitgevlogen en is daarmee het probleem voorbij. Zodra de jongen goed kunnen vliegen zijn de ouders weer ontspannen en vallen ze geen mensen meer aan.

Kauwen zijn holenbroeders, ze kiezen dus voor schoorstenen, nestkasten, holle bomen en gaten en kieren in huizen. Daardoor valt er ook iets aan de overlast te doen. Door het plaatsen van kappen over de schoorstenen, het verwijderen van nestkasten en dichten van gaten en kieren zullen de kauwtjes volgend jaar op zoek gaan naar een andere broedgelegenheid. Zeker als de gemeente in het buitengebied nestplaatsen aanbied, kan dit slagen.

Het is ook goed om te realiseren dat kauwen veel voorkomen in ons land. Er is geen dorp of stad zonder kauwtjes. Hoe vervelend het ook is voor de inwoners van Koudekerk, het probleem valt landelijk gezien dus reuze mee. Af en toe komen er meldingen binnen, maar in bijna alle andere gevallen is er geen sprake van overlast.

In plaats van de kauwen steeds te zien als zwarte plaagvogels is het misschien leuk om ze eens goed te observeren. Je zult dan zien dat de kauw zijn eigen taal heeft en echt communiceert met zijn soortgenoten. Hij kiest een partner voor het leven en blijft hondstrouw. Kortom, je zult zien dat de kauw een hele intelligente en sociale vogel is.

Tekst: Marieke Dijksman, Vogelbescherming Nederland
Foto: IVN Vecht & Plassengebied