eekhoorn ROLLIN VERLINDE uitsnede2

Eekhoorns in Flevoland?

Zoogdiervereniging
15-JUN-2010 - Wie aan eekhoorns denkt, associeert deze niet meteen met Flevoland. Toch komt dit prachtige dier in de polder voor. Met het ouder worden van de bossen wordt de eekhoorn in de kaart gespeeld. Over hoe het met de verspreiding staat is echter niet zo veel bekend in Flevoland. Zoogdieratlas.nl probeert alle zoogdieren in kaart te brengen, dus ook de eekhoorn, en vraagt u om de komende maanden extra op te letten en eekhoornwaarnemingen aan ons door te geven.

Bericht uitgegeven door de Zoogdiervereniging op [publicatiedatum]

Wie aan eekhoorns denkt, associeert deze niet meteen met Flevoland. Toch komt dit prachtige dier in de polder voor. Met het ouder worden van de bossen wordt de eekhoorn in de kaart gespeeld. Over hoe het met de verspreiding staat is echter niet zo veel bekend in Flevoland. Zoogdieratlas.nl probeert alle zoogdieren in kaart te brengen, dus ook de eekhoorn, en vraagt u om de komende maanden extra op te letten en eekhoornwaarnemingen aan ons door te geven.

Foto: Rollin Verlinde

De afgelopen jaren zijn eekhoorns op enkele plaatsen in de polder gesignaleerd. Zo is bekend dat het dier in ieder geval tot en met 2003 voorkwam in het Urkerbos. Ook rond het Horsterwold en Spijk-Bremerberg zijn enkele waarnemingen gedaan. Recent kwam een melding uit het Tollebekerbos.

Nu het kampeerseizoen is aangebroken en er volop in de bossen van Flevoland zal worden gewandeld, is de kans aanwezig dat eekhoorns worden gezien op plaatsen waar het voorkomen nog niet bekend was. De initiatiefnemers van de zoogdieratlas roepen iedereen nu dus op eekhoornwaarnemingen door te geven. U kunt ze melden bij Ria Heemskerk, op het volgende e-mailadres: heemskerk@landschapsbeheer.net.

De enige van nature in Nederland voorkomende eekhoornsoort is de Rode eekhoorn, herkenbaar aan de lange rode pluimstaart. Daarnaast worden af en toe ontsnapte andere eekhoornsoorten gezien. In Engeland is de Rode eekhoorn op diverse plaatsen in het nauw gedreven door concurrentie van de Grijze eekhoorn. In Nederland is deze plaagsoort ook op enkele plaatsen, buiten Flevoland, gezien. Verder worden af en toe nog andere exotische eekhoornsoorten aangetroffen. Ziet u een afwijkende eekhoorn, probeer dan een foto te maken en mail deze mee.

Ook waarnemingen van andere zoogdieren als ree, haas, konijn, mol en egel zijn trouwens welkom. Zo helpt u mee om een steeds beter beeld van de zoogdieren in Flevoland te verkrijgen. Op Zoogdieratlas.nl zijn de kaarten en meer informatie te vinden.

Zoogdieratlas Flevoland is onderdeel van een landelijk project van de Zoogdiervereniging in samenwerking met Landschapsbeheer Flevoland, Stichting Het Flevo-landschap en Provincie Flevoland.

Tekst: Ria Heemskerk, Zoogdiervereniging
Foto: Rollin Verlinde