Nieuwe waarneming zeer zeldzame zwartstreepuil

De Vlinderstichting
16-JUN-2010 - In 2009 werd voor het eerst sinds 1980 de zwartstreepuil weer in Nederland gezien. Dat dit geen incident was blijkt uit twee waarnemingen van de soort begin juni van dit jaar.

Bericht uitgegeven door De Vlinderstichting op [publicatiedatum]

In 2009 werd voor het eerst sinds 1980 de zwartstreepuil weer in Nederland gezien. Dat dit geen incident was blijkt uit twee waarnemingen van de soort begin juni van dit jaar.

De zwartstreepuil die op 5 juni is gevonden (foto: Rob Compaijen)Net als vorig jaar werd ook in 2010 de zeer zeldzame zwartstreepuil waargenomen op de noordelijke Veluwe. Op vrijdag 5 juni, werd door Rob Compaijen en Sjoerd Radstaak een exemplaar van deze uil gezien tijdens een nachtvlinderavond op de noordelijke Veluwe. Achteraf blijkt ook de heer Hans Huisman diezelfde avond een exemplaar van de zwartstreepuil te hebben gezien in ongeveer dezelfde regio. Het lijkt erop dat zich aan de noordkant van de Veluwe toch nog een of meer kleine populaties van deze soort bevinden. De zwartstreepuil komt voor in moerasachtige gebieden, struwelen langs rivieroevers of andere waterlopen en in vochtige bossen. De rupsen zijn helemaal niet kieskeurig en leven van allerlei loofbomen en struiken, waaronder wilg, braam, framboos en bosbes. De vlinder vliegt van half mei tot eind juli in één generatie. De vlinders komen zowel op licht als op smeer af en bezoeken bloemen van braam en framboos. Overdag rusten ze op boomstammen of paaltjes.

Tekst: Mathilde Groenendijk & Kars Veling, De Vlinderstichting