Opmerkelijke nachtvlinders 2010

De Vlinderstichting
30-DEC-2010 - Wat waren leuke, opvallende en bijzondere waarnemingen in 2010? Hier geven we een top drie van de nachtvlinders. Zwartstreepuil, bosbesuiltjes en populierengroenuil waren highlights.

Bericht uitgegeven door De Vlinderstichting op [publicatiedatum]

Wat waren leuke, opvallende en bijzondere waarnemingen in 2010? Hier geven we een top drie van de nachtvlinders. Zwartstreepuil, bosbesuiltjes en populierengroenuil waren highlights.

Zwartstreepuil
Zwartstreepuil (foto: Rob Compaijen)Natuurbericht 16 juni: "Net als vorig jaar werd ook in 2010 de zeer zeldzame zwartstreepuil waargenomen op de noordelijke Veluwe. Vorige week, op vrijdag 5 juni, werd door Rob Compaijen en Sjoerd Radstaak een exemplaar van deze uil gezien tijdens een nachtvlinderavond op de noordelijke Veluwe. Achteraf blijkt ook de heer Hans Huisman diezelfde avond een exemplaar van de zwartstreepuil (Hyppa rectilinea) te hebben gezien in ongeveer dezelfde regio. Het lijkt erop dat zich aan de noordkant van de Veluwe toch nog een of meer kleine populaties van deze soort bevinden. De zwartstreepuil komt voor in moerasachtige gebieden, struwelen langs rivieroevers of andere waterlopen en in vochtige bossen. De rupsen zijn helemaal niet kieskeurig en leven van allerlei loofbomen en struiken, waaronder wilg, braam, framboos en bosbes. De vlinder vliegt van half mei tot eind juli in één generatie. De vlinders komen zowel op licht als op smeer af en bezoeken bloemen van braam en framboos. Overdag rusten ze op boomstammen of paaltjes."

Bosbesbruintje
Bosbesbruintje (foto: Johan Barth)Natuurbericht 30 juni: "Sinds ruim een week worden er op diverse plaatsen in Nederland grote aantallen bosbesbruintjes waargenomen. Al gedurende de twee voorgaande jaren, maar vooral in het jaar 2009, werd dit bruin-oranje vlindertje in toenemende mate gemeld. Uit recente meldingen blijkt nu dat de soort ook dit jaar (2010) weer talrijk vliegt, mogelijk in nog grotere aantallen dan voorheen. Niet alleen is de dichtheid van het bosbesbruintje (Macaria brunneata) op sommige vliegplaatsen heel hoog, maar ook wordt de vlinder opvallend veel op allerlei plekken buiten het normale leefgebied (dennen- en berkenbossen met bosbes, en aangrenzend open terrein) gezien. Zelfs midden in de stad vliegt het bosbesbruintje talrijk. Landelijk gezien lijken waarnemingen vooral in het zuidelijke en oostelijke deel van ons land te worden gedaan, onder andere op de Veluwe en in de directe omgeving hiervan."

Populierengroenuil
Populierengroenuil (foto: Kiena Brouwer)Natuurbericht 28 juli: "Op 22 juli werd door mevrouw Kiena Brouwer een exemplaar van een kleine groene nachtvlinder gevangen in haar tuin te Emmen. Deze werd aan het begin van de avond met licht gelokt. Een foto van de vlinder werd op waarneming.nl geplaatst waarna Tymo Muus haar berichtte dat het ging om een zeer bijzondere soort. De laatste, en tevens de enige keer dat de populierengroenuil (Earias vernana) werd gezien in ons land was op 5 juni 1954. Ook dat exemplaar werd gevonden in Drenthe, maar dan in het noorden van de provincie, te Donderen, door de heer W.L. Blom. De soort lijkt wat op de kleine groenuil (Earias clorana) maar deze is in eerste instantie bleker en bezit niet dergelijke smalle groene dwarsbanden. Lees meer over de populierengroenuil op Vlindernet."

Tekst: Mathilde Groenendijk, Jippe van der Meulen en Kars Veling, De Vlinderstichting
Foto’s: Kiena Brouwer, Rob Compaaien en Johan Barth