drie kleine vossen buddleia

Kleine vos: op en neer

De Vlinderstichting
1-JUL-2010 - Het Landelijk Meetnet Vlinders laat zien hoe het met onze dagvlinders gaat. We zien niet alleen soorten die enorm achteruitgaan (de argusvlinder) of juist vooruit gaan (het bont zandoogje). Maar ook de kleine vos, die enorm blijkt te fluctueren.

Bericht uitgegeven door De Vlinderstichting op [publicatiedatum]

Het Landelijk Meetnet Vlinders laat zien hoe het met onze dagvlinders gaat. We zien niet alleen soorten die enorm achteruitgaan (de argusvlinder) of juist vooruit gaan (het bont zandoogje). Maar ook de kleine vos, die enorm blijkt te fluctueren.

Index kleine vos 1990-2008 (bron: De Vlinderstichting)De kleine vos is een voorbeeld van een soort met grote veranderingen van jaar tot jaar. De grafiek toont hoe de indexen in het Meetnet Vlinders binnen een paar jaar met een factor tien tot twintig op en neer kunnen gaan. In de literatuur is dit al een lang beschreven fenomeen. Daar wordt in het algemeen de relatie met een parasiet verantwoordelijk gehouden. Dat gaat als volgt:
1. Er zijn veel kleine vossen;
2. Een jaar of wat later komen er heel veel parasieten (die hebben veel te eten);
3. De populatie kleine vos stort in elkaar;
4. De parasieten hebben niks meer te eten en storten ook in;
5. Bij gebrek aan parasieten komen er weer meer kleine vossen, en de cyclus begint weer opnieuw.

De vliegtijd van de kleine vos
Vliegtijd kleine vos (bron: De Vlinderstichting)Dit jaar lijken we in de stijgende lijn van de kleine vos te zitten (weinig parasieten dus nog). En de kleine vos begint nu goed te vliegen. De vliegtijdgrafiek laat zien dat de aantallen dit voorjaar min of meer parallel liepen aan het gemiddelde over de periode 1990-2009. Maar half juni ging het ineens los en werden er erg veel geteld. Let dus goed op de komende weken, want er zullen vermoedelijk veel kleine vossen te zien zijn. En geniet er maar van, want volgend jaar of het jaar daarna zouden de parasieten wel weer eens de macht over kunnen nemen. Totdat de cyclus weer opnieuw begint.

Kleine vossen op Buddleia (foto: Henk Bosma)

Tekst: Chris van Swaay, De Vlinderstichting

Het Landelijk Meetnet Vlinders is een samenwerkingsproject van De Vlinderstichting en het CBS, in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM), in opdracht van het Ministerie van LNV (Gegevensautoriteit Natuur).