Otter

Otter in De Vechtplassen

Zoogdiervereniging
6-JUL-2010 - Voor het eerst in dertig jaar is in de Randstad weer een otter gesignaleerd, in het natuurgebied De Vechtplassen van Natuurmonumenten. De otter werd vastgelegd met een cameraval.

Bericht uitgegeven door de Zoogdiervereniging op [publicatiedatum]

Voor het eerst in dertig jaar is in de Randstad weer een otter gesignaleerd, in het natuurgebied De Vechtplassen van Natuurmonumenten. De otter werd vastgelegd met een cameraval.

Een medewerker van Landschap Noord-Holland trof de otter aan op een foto die met een zogenaamde cameraval werd gemaakt. Hiermee worden dieren automatisch op de foto gezet als zij binnen het bereik van de camera komen. De camera was geplaatst in het kader van onderzoek naar boommarters, maar tot ieders verrassing werd er een otter gekiekt. Deskundigen die de foto hebben bekeken, hebben bevestigd dat het om een otter gaat.

Foto: Landschap Noord-Holland

Hugh Jansman van Alterra, onderzoeker van otters en bestuurslid van de Zoogdiervereniging, licht toe dat het goed gaat met de otters die in 2002 in de Overijsselse Weerribben zijn uitgezet. Jonge mannetjes zwerven als eerste uit maar de laatste jaren zelfs ook jonge vrouwtjes. Via de Randmeren (tussen de Veluwe en Flevoland) zou de otter in de Vechtplassen gekomen kunnen zijn.

Otters kunnen lange stukken over land afleggen en ruiken het water om naar terug te keren. Jansman wijst wat dit betreft op het verschil met bevers die niet zo handig op het land zijn. Ook de bevers verspreiden zich trouwens de laatste jaren over delen van Nederland. Er worden regelmatig otters dood gereden. Verkeer is één van de belangrijkste doodsoorzaken. Maar dat wil volgens Jansman niet zeggen dat een individu (en later misschien meer exemplaren) de reis naar de Randstad niet zou redden. Onderzoeker Jansman wil uitzoeken waar het dier vandaan komt door DNA onderzoek aan uitwerpselen van otters. Hierover volgt later meer informatie.

Ron van Overeem, beheerder van Natuurmonumenten is enthousiast: 'Dit is echt ongelooflijk. We hadden niet gedacht dat de otter hier al zo snel weer zou opduiken. Voor mij komt hiermee een droom uit. Ik heb altijd gezegd dat de terugkeer van de otter de kroon op ons werk in De Vechtplassen zou zijn. Fantastisch dat ik dat nu daadwerkelijk mag meemaken. De otter stelt hoge eisen aan zijn leefomgeving, wat het beste bewijs is dat het natuurbeheer in De Vechtplassen op koers ligt.'

'Maar één otter is nog geen definitieve terugkeer. Om een levensvatbare populatie otters te kunnen huisvesten is het belangrijk dat er verbindingen komen tussen de diverse gebieden in de omgeving. Dit jaar wordt gestart met de aanleg van een verbinding tussen De Vechtplassen en het Naardermeer. Daar zullen alle dieren in die gebieden van profiteren, evenals recreanten, aangezien ook het fiets- en wandelpadennetwerk wordt uitgebreid', aldus Van Overeem.

Terug van weggeweest
De otter is in De Vechtstreek in de jaren zeventig uitgestorven. Het dier heeft schoon water nodig met voldoende vis en oevers met voldoende dekking. De otter is heel mobiel en heeft een groot leefgebied. Zwervende jonge dieren gaan op zoek naar een eigen territorium.

De otter is uitgestorven door toedoen van de mens: aanrijdingen, versnippering en vernietiging van zijn leefgebied, watervervuiling en illegale jacht zorgden ervoor dat hij in 1988 helemaal uit ons land verdween. In 2002 is de otter in Nederland geherintroduceerd door dieren uit te zetten in Noordwest-Overijssel en Zuidwest-Friesland.

Bron: Natuurmonumenten en deskundige Hugh Jansman
Foto cameraval: Landschap Noord-Holland
Foto homepage: Hugh Jansman