Otter

Otter duikt op in Oostvaardersplassen

21-JAN-2013 - Een otter heeft op eigen kracht de weg naar de Oostvaardersplassen gevonden. Het is voor het eerst dat daar een otter opduikt. Boswachters van Staatsbosbeheer filmden het dier afgelopen week met een cameraval en zijn blij met zijn komst. Deze waarneming is een compliment voor de waterkwaliteit in het gebied en toont dat de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) werkt.

Bericht uitgegeven [land] op [publicatiedatum]

Een otter heeft op eigen kracht de weg naar de Oostvaardersplassen gevonden. Het is voor het eerst dat daar een otter opduikt. Boswachters van Staatsbosbeheer filmden het dier afgelopen week met een cameraval en zijn blij met zijn komst. Deze waarneming is een compliment voor de waterkwaliteit in het gebied en toont dat de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) werkt.

Sporen
Otter (foto: Hugh Jansman, Alterra)Voor de kerstdagen vonden de boswachters uitwerpselen en andere sporen in de Oostvaardersplassen waardoor het vermoeden ontstond dat er een otter (Lutra lutra) in het gebied zat. Dankzij de camerabeelden is dat vermoeden nu bevestigd. De otter kan zich goed handhaven in de visrijke wateren van de Oostvaardersplassen. De kans is groot dat dit dier afkomstig is uit de Weerribben, waar tien jaar geleden otters uitgezet zijn.

Koning zoetwatermilieu
De otter wordt ook wel de koning van het zoetwatermilieu genoemd, omdat hij hoge eisen stelt aan de waterkwaliteit. Otters voelen zich thuis in de Nederlandse natuurgebieden. Maar zonder de jarenlange inspanningen om natuurgebieden met elkaar te verbinden had deze otter niet deze weg kunnen afleggen. Het is dus een teken dat de Ecologische Hoofdstructuur werkt en dat het noodzakelijk blijft om daarin te investeren. Jaarlijks zijn veel otters slachtoffer in het verkeer. Dit kan voorkomen worden door verdere verbetering van de verbindingszones. Een groter verspreidingsgebied voor de otter betekent dat de soort grotere overlevingskansen heeft. Dat blijkt ook uit recent onderzoek dat onlangs in opdracht van Staatsbosbeheer is uitgevoerd. Download hier het rapport Otteronderzoek.

Om dit object in te laden dien je marketing-cookies te accepteren.
Otter in Oostvaardersplassen (filmpje: Staatsbosbeheer)

Otter terug in Nederland
Het is ongeveer vijftig jaar geleden dat de otters in het rivierengebied uitstierven. In de moerasgebieden van Noordwest-Overijssel en Friesland hielden ze het een paar decennia langer vol, maar ook daar redden ze het uiteindelijk niet. Sindsdien zijn waterkwaliteit, natte natuur en de maatschappij een stuk ottervriendelijker geworden, zodat in 2002 weer otters in de Kop van Overijssel en in Zuidoost-Friesland konden worden geherintroduceerd. Dat verliep succesvol. Nederland herbergt momenteel een populatie otters van ongeveer zestig dieren. Deze leven in Noordwest-Overijssel en Zuidoost-Friesland; daarnaast leven verspreid door het land nog een aantal individuele dieren.

Bron en filmpje: Staatsbosbeheer
Foto: Hugh Jansman, Alterra