Bosbesbruintje. Foto: Marian Schut

Opvallende toename van het bosbesbruintje

De Natuurkalender
30-JUN-2010 - Sinds ruim een week worden er op diverse plaatsen in Nederland grote aantallen bosbesbruintjes waargenomen. Al gedurende de twee voorgaande jaren, maar vooral in het jaar 2009, werd dit bruin-oranje vlindertje in toenemende mate gemeld. Uit recente meldingen blijkt nu dat de soort ook dit jaar weer talrijk vliegt, mogelijk in nog grotere aantallen dan voorheen.

Bericht uitgegeven door De Vlinderstichting op [publicatiedatum]

Sinds ruim een week worden er op diverse plaatsen in Nederland grote aantallen bosbesbruintjes waargenomen. Al gedurende de twee voorgaande jaren, maar vooral in het jaar 2009, werd dit bruin-oranje vlindertje in toenemende mate gemeld. Uit recente meldingen blijkt nu dat de soort ook dit jaar weer talrijk vliegt, mogelijk in nog grotere aantallen dan voorheen.

Bosbesbruintje (foto: Marian Schut)Niet alleen is de dichtheid van het bosbesbruintje (Macaria brunneata) op sommige vliegplaatsen heel hoog, maar ook wordt de vlinder opvallend veel op allerlei plekken buiten het normale leefgebied (dennen- en berkenbossen met bosbes, en aangrenzend open terrein) gezien. Zelfs midden in de stad vliegt het bosbesbruintje talrijk.

Landelijk gezien lijken waarnemingen vooral in het zuidelijke en oostelijke deel van ons land te worden gedaan, onder andere op de Veluwe en in de directe omgeving hiervan. Of de toename tot deze gebieden beperkt is of misschien elders ook optreedt is nog niet duidelijk. Vanuit andere gebieden waar deze soort ook van nature voorkomt, zoals in Overijssel en Drenthe, lijken echter tot nu toe geen extra meldingen te zijn binnengekomen.

Mogelijk zag u het bruine vlindertje zelf ook al rondvliegen, maar realiseerde u zich misschien niet dat het hier om deze (dagactieve) nachtvlinder ging: de manier van vliegen van dit spannertje vertoont voldoende gelijkenis met die van dagvlinders om het voor een kleine dagvlinder aan te zien. Graag zou De Vlinderstichting meer willen weten over de massale toename van deze soort. We zijn blij zijn met de waarnemingen van het bosbesbruintje.

Geef alles wat u ziet door via Telmee of Landkaartje.

Tekst: Jippe van der Meulen, De Vlinderstichting
Foto: Marian Schut