pimpelmees

Zeer hoge aantallen jonge pimpels

Sovon Vogelonderzoek Nederland
6-JUL-2010 - Wie de laatste dagen (ondanks, of juist dankzij de hitte) buiten is geweest, zal het mogelijk ook opgevallen zijn: het opvallend hoge aantal jonge pimpelmezen. Wat eerder in het voorjaar al vermoed werd, is bewaarheid. De ongelooflijke rupsenpiek van dit voorjaar heeft er voor gezorgd dat er veel, heel veel jonge (zang)vogels geboren zijn, waaronder pimpelmezen.

Bericht uitgegeven door SOVON Vogelonderzoek Nederland op [publicatiedatum]

Wie de laatste dagen buiten is geweest, zal het mogelijk ook opgevallen zijn: het opvallend hoge aantal jonge pimpelmezen. Wat eerder in het voorjaar al vermoed werd, is bewaarheid. De ongelooflijke rupsenpiek van dit voorjaar heeft er voor gezorgd dat er veel, heel veel jonge (zang)vogels geboren zijn, waaronder pimpelmezen.

Pimpelmees (Foto: IVN Vecht en Plassengebied)
Een berichtje op EBNNL (Euro Bird Net Nederland) van één van de vogelringers van Vogelringstation Joure wil ik u niet onthouden: 'Vanmorgen heb ik aan de Noordoever van het Tjeukemeer bij Rohel in Friesland 121 pimpelmezen geringd. Ik moest door de massavangst de overige netten snel sluiten. Meteen schoot de tekst van Gerrit Speek door me heen, Jan.... meteen die overige netten snel sluiten en kalmte bewaren! Ben nog nooit zo snel met opruimen van de netten geweest. Had ik dit niet gedaan dan was de vangst veel groter geweest. Natuurlijk tref je dit net als je als ringer alleen bent. De pimpelmezen waren rond 9.00 uur plotseling aanwezig. In totaal 22 soorten en 257 vogels gevangen. De pimpelmezen waren bijna allemaal 1kj (eerste kalenderjaar: jonge vogels die dit jaar geboren zijn) en kwamen vanuit Oost, heel veel vlogen over naar West. Ik schat toch wel dat er zeker een 250 pimpels nog over het net vlogen. Nooit eerder (in 25 jaar) ving ik zoveel pimpelmezen op één dag hier aan de noordoever van het Tjeukemeer. Ringers aan de kust zijn gewaarschuwd , de pimpels komen er aan! Wie de aantallen wil bekijken van de vangsten kan deze onder andere vinden op Trektellen.'

Bovenstaand verhaal doet dus vermoeden dat er een enorme hausse aan pimpelmezen is. Ook van andere plekken in het land horen we dat er veel meer pimpelmezen dan gemiddeld worden waargenomen. Uit gegevens van nestkastonderzoekers blijkt dat de legsels van de holenbroeders (onder andere mezen) dit jaar groter zijn dan gemiddeld. Nu maar hopen dat ze de komende winter goed door komen.

Tekst: Harvey van Diek, SOVON Vogelonderzoek Nederland
Foto: IVN Vecht & Plassengebied