marmergrondel

Nieuwe vissoorten ontdekt in Noord-Holland

Stichting RAVON
11-JUL-2010 - Afgelopen week zijn tijdens inventarisaties twee nieuwe vissoorten aangetroffen in het Eemmeer en in de Kop van Noord-Holland. Het betreft waarnemingen van een marmergrondel en een blauwband. Beide uitheemse soorten zijn wel al langer bekend uit andere delen van Nederland maar voor Noord-Holland betreft het de eerste waarnemingen van deze soorten.

Bericht uitgegeven door Stichting RAVON op [publicatiedatum]

Afgelopen week zijn tijdens inventarisaties twee nieuwe vissoorten aangetroffen in het Eemmeer en in de Kop van Noord-Holland. Het betreft waarnemingen van een marmergrondel en een blauwband. Beide uitheemse soorten zijn wel al langer bekend uit andere delen van Nederland maar voor Noord-Holland betreft het de eerste waarnemingen van deze soorten.

De marmergrondel, een soort uit het Zwarte Zeegebied, is voor het eerst aangetroffen in Nederland in de Gelderse Poort in 2002. Via Rijn, Waal en Gelderse IJssel heeft de soort zich verder verspreid over Nederland. De soort heeft het Noord-Hollandse deel van het Eemmeer waarschijnlijk bereikt vanuit de Neder-Rijn via de Grift, het Valleikanaal en de Eem. Een andere mogelijke verspreidingsroute is die via de IJssel en de Randmeren. De verwachting is dat de marmergrondel binnen afzienbare tijd andere delen van Noord-Holland koloniseert.

Marmergrondel (foto: Jelger Herder)

De blauwband komt oorspronkelijk uit zuidoost Azië en is al langer bekend in Nederland. Hij is voor het eerst aangetroffen in de Aalsbeek in Limburg in 1992. Blauwband (foto: Edo Goverse)Het loslaten van dieren die zijn gekocht in tuincentra en het uitzetten van een soort als de graskarper die werd ingezet voor het bestrijden van waterplanten vormen de eerste verspreidingsbronnen. De blauwband is in staat zich op eigen kracht verder te verspreiden via beken en rivieren. De soort wordt tegenwoordig ook aangetroffen in het stroomgebied van de IJssel. De waarneming in de Kop van Noord-Holland ligt op aanzienlijke afstand van het huidige verspreidingsgebied en is daarom waarschijnlijk afkomstig van losgelaten dieren. De blauwband kan een gevaar vormen voor de inheemse visfauna van Nederland, zie het natuurbericht van 12 maart 2009.

In Noord-Holland werken Landschap Noord-Holland en Stichting RAVON samen aan een verspreidingsatlas voor brak- en zoetwatervissen. Vrijwilligers verzamelen gegevens voor de atlas door inventariseraties in het veld.

Tekst: Willem Kuijsten, RAVON
Foto;s: Edo Goverse, RAVON en Jelger Herder, Digital Nature