Vrouwenschoentje

Wereldwijd één op de vier plantensoorten met uitsterven bedreigd

FLORON
5-AUG-2010 - De Rode Lijst van bedreigde en kwetsbare plantensoorten in Nederland toont aan dat het met veel soorten in ons land niet goed gaat. Een op de drie plantensoorten van onze wilde flora staat op de lijst vermeld en een vijfde daarvan behoort tot de categorie ‘Ernstig bedreigd’. Wereldwijd staat het er niet beter voor, zo blijkt uit een onlangs gepubliceerd rapport. Meer dan een kwart van alle soorten bloemplanten zou met uitsterven worden bedreigd, aldus de studie van de Royal Society of Biological Sciences.

Bericht uitgegeven door FLORON op donderdag 5 augustus 2010

De Rode Lijst van bedreigde en kwetsbare plantensoorten in Nederland toont aan dat het met veel soorten in ons land niet goed gaat. Een op de drie plantensoorten van onze wilde flora staat op de lijst vermeld en een vijfde daarvan behoort tot de categorie ‘Ernstig bedreigd’. Wereldwijd staat het er niet beter voor, zo blijkt uit een onlangs gepubliceerd rapport. Meer dan een kwart van alle soorten bloemplanten zou met uitsterven worden bedreigd, aldus de studie van de Royal Society of Biological Sciences.

Vrouwenschoentje, een bedreigde orchidee in diverse europese landen (foto: Wout van der Slikke)Het vaststellen van het aantal bedreigde soorten is lastig, omdat voortdurend nog nieuwe soorten worden ontdekt. In de studie is daarom ook een schatting gemaakt van het aantal soorten dat verloren gaat nog voordat ze ontdekt zijn. Voor bloemplanten zou dat gaan om zo’n tien tot twintig procent bovenop de nu bekende 350.000 soorten bloemplanten. De onderzoekers baseren zich daarbij op de snelheid waarmee nieuwe plantensoorten door wetenschappers worden beschreven. Doordat planten aan de basis staan van veel leven op aarde, is de uitkomst van het onderzoek ook alarmerend voor andere levensvormen.

Het blijft dan ook hard nodig de vinger aan de pols te houden. Dit gebeurt door nieuwe soorten in kaart te brengen en bedreigde soorten te monitoren. In dit ‘jaar van de biodiversiteit’ mag die boodschap op meer aandacht rekenen dan voorheen. Uiteindelijk gaat het er echter om dat die verdere inzichten ook bijdragen aan het behoud van die biodiversiteit.

Tekst: Wout van der Slikke, FLORON
Bron: Guardian.co.uk