De kleine vossen komen eraan

De Vlinderstichting
16-AUG-2010 - De tweede generatie van de kleine vos is begonnen en het lijkt een zeer goed jaar te worden voor deze echte tuinvlinder. De komende dagen en weken verwacht De Vlinderstichting dat op de vlinderstruiken weer veel kleine vossen zullen zitten.

Bericht uitgegeven door De Vlinderstichting op [publicatiedatum]

De tweede generatie van de kleine vos is begonnen en het lijkt een zeer goed jaar te worden voor deze echte tuinvlinder. De komende dagen en weken verwacht De Vlinderstichting dat op de vlinderstruiken weer veel kleine vossen zullen zitten.

Kleine vos (foto: Kars Veling)

Al in een eerder Natuurbericht meldden we dat we een goed jaar voor de kleine vos verwachtten. En inderdaad: het werd de talrijkste vlinder in de tuinvlindertelling van begin augustus. Inmiddels zijn we weer wat verder en kunnen we in onderstaande grafiek zien dat de tweede generatie van de kleine vos flink op gang is gekomen. De eerste generatie had dit jaar zijn piek in week 25, de derde week van juni. De vlinders vlogen volop in het mooie weer, maar waren daardoor ook relatief snel uitgevlogen. Al een paar weken later (week 29, de derde week van juli) kwam de dip. Net op tijd voor de tuinvlindertelling begon de tweede generatie. Met dit koelere weer zijn de vlinders niet zo snel uitgevlogen, en we verwachten dat de komende twee tot drie weken alle buddleia's (vlinderstruiken) weer vol zullen zitten met kleine vossen.

Voorkomen kleine vos 2010 vergeleken met langjarig gemiddelde (bron: NEM, Landelijk Meetnet Vlinders)

Het Landelijk Meetnet Vlinders is een samenwerkingsproject van De Vlinderstichting en het CBS, in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM), in opdracht van het Ministerie van LNV (Gegevensautoriteit Natuur).

Dankzij dit meetnet kunnen we de ontwikkelingen in de vlinderstand nauwgezet volgen. Alle hulp en medewerking is welkom. Wilt u meedoen, dan kunt u zich aanmelden bij De Vlinderstichting via telefoon of email.

Tekst: Chris van Swaay & Kars Veling, De Vlinderstichting
Foto's: Kars Veling