Roggenplaat Oosterschelde Cor Smit

Nieuwe onderhoudswegen Schelde slecht voor vogels

Vogelbescherming Nederland
11-SEP-2010 - Het openstellen van alle onderhoudswegen langs de dijken bij de Oosterschelde en Westerschelde voor recreatie is slecht voor de vogels, blijkt uit onderzoek in opdracht van Vogelbescherming Nederland. De provincie Zeeland overweegt om steeds meer van deze wegen open te stellen voor wandelaars en fietsers. Uit onderzoek blijkt dat dit besluit er voor zorgt dat een flink aantal gebieden onbruikbaar wordt voor vogels.

Bericht uitgegeven door Vogelbescherming Nederland op [publicatiedatum]

Het openstellen van alle onderhoudswegen langs de dijken bij de Oosterschelde en Westerschelde voor recreatie is slecht voor de vogels, blijkt uit onderzoek in opdracht van Vogelbescherming Nederland. De provincie Zeeland overweegt om steeds meer van deze wegen open te stellen voor wandelaars en fietsers. Uit onderzoek blijkt dat dit besluit er voor zorgt dat een flink aantal gebieden onbruikbaar wordt voor vogels.

De afgelopen jaren zijn de dijken langs de Westerschelde en Oosterschelde versterkt. Tegelijkertijd zijn de onverharde onderhoudswegen aan de buitenzijde van de dijk geasfalteerd, zodat onderhoud makkelijker uit te voeren is. De provincie Zeeland overweegt nu om deze wegen te gebruiken als fiets- en wandelpaden.

Roggenplaat bij Oosterschelde (foto: Cor Smit)

De wegen liggen pal langs de buitenberm van de dijk, die door watervogels wordt gebruikt als vluchtplaats bij hoog water. Eenden en steltlopers gebruiken het droogvallende slik bij deze wegen als foerageergebied.

Uit onderzoek door Bureau Waardenburg in opdracht van Vogelbescherming Nederland blijkt dat het openstellen van al deze wegen voor recreatie negatieve consequenties zal hebben voor de vogels in dit gebied. Een derde van deze gebieden wordt onbruikbaar voor vogels, mogelijk zelfs de helft.

In de Westerschelde komen 14 van de 16 soorten steltlopers in de problemen, omdat ze bij hoog water niet kunnen uitwijken naar andere gebieden. De Westerschelde is aangewezen als natuurgebied voor deze vogels, terwijl soorten als de strandplevier, bonte strandloper en zwarte ruiter het hier al niet goed doen.

Vogelbescherming Nederland roept de provincie Zeeland daarom op om per dijk ook kritisch te kijken wat mogelijk is. Dat betekent in de praktijk dat er per locatie een Passende Beoordeling gemaakt moet worden.

Tekst: Marieke Dijksman, Vogelbescherming Nederland
Foto: Cor Smit