vleermuis in winterverblijf Johannes Regelink

66 jaar vleermuisonderzoek in Limburgse mergelgroeve

Zoogdiervereniging
22-SEP-2010 - Uniek onderzoek in een Limburgse mergelgroeve sinds 1944 laat een flinke toename van de aantallen overwinterende vleermuizen zien. Tussen 1980 en 2010 groeide het aantal vleermuizen met een factor zeven. Zo blijkt uit een publicatie in het wetenschappelijke tijdschrift Lutra van de Zoogdiervereniging.

Bericht uitgegeven door de Zoogdiervereniging op [publicatiedatum]

Uniek onderzoek in een Limburgse mergelgroeve sinds 1944 laat een flinke toename van de aantallen overwinterende vleermuizen zien. Tussen 1980 en 2010 groeide het aantal vleermuizen met een factor zeven. Zo blijkt uit een publicatie in het wetenschappelijke tijdschrift Lutra van de Zoogdiervereniging.

Vleermuizen in winterverblijf (foto: Johannes Regelink)

De Schenkgroeve, een mergelgroeve in Meerssen (Limburg) is zesenzestig jaar lang onderzocht op de aanwezigheid van overwinterende vleermuizen. De resultaten van dit unieke onderzoek zijn door onderzoekers Bernard Grol en Aldo Voute gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Lutra van de Zoogdiervereniging.

Vanaf 1980, toen een ijzeren hek voor de ingang geplaatst werd, nam het aantal ingekorven vleermuizen en franjestaarten in de groeve aanzienlijk toe. Blijkbaar is verstoring door mensen niet goed voor de aantalontwikkeling. Eenzelfde ontwikkeling is ook in andere Limburgse groeven waargenomen. Het aantal watervleermuizen in Limburg vertoonde ook een stijging. De afgelopen dertig jaar nam het gemiddelde aantal overwinterende vleermuizen met een factor zeven toe (zie onderstaande grafiek).

Aantal overwinterende vleermuizen in de Schenkgroeve tussen 1944 en 2010 (figuur: Lutra)

De Schenkgroeve geldt als één van de belangrijkste groeven voor overwinterende vleermuizen binnen het Geuldal. De gegevens geven inzicht in populatieontwikkelingen van deze beschermde soorten.

Nederland is verplicht elke zes jaar aan de Europese Commissie over dit onderzoek te rapporteren. Genoeg redenen dus om de monitoring verder voort te zetten. Dat gebeurt dan ook, mede in het kader van het Meetnet Overwinterende vleermuizen van het Gegevensautoriteit Natuur, CBS en de Zoogdiervereniging, waarbij honderden vrijwilligers overwinterende vleermuizen tellen in heel Nederland.

Bron: Bernard Grol en Aldo Voute, Lutra 201053
Foto: Johannes Regelink
Figuur: Lutra