Korhoen. Foto: IVN Vecht & Plassengebied.

Beschermen werkt

Vogelbescherming Nederland
29-OKT-2010 - De IUCN kwam deze week met de jaarlijkse Rode Lijst, het overzicht waarop alle met uitsterven bedreigde planten en dieren worden vermeld. Er was goed en slecht nieuws te melden. Het aantal soorten neemt nog steeds af, maar de lijst toont voor het eerst aan dat beschermen werkt. In Nederland hebben beschermingsmaatregelen er voor gezorgd dat de ijsvogel, lepelaar en ooievaar weer volop aanwezig zijn.

Bericht uitgegeven door Vogelbescherming Nederland op vrijdag 29 oktober 2010

De IUCN kwam deze week met de jaarlijkse Rode Lijst, het overzicht waarop alle met uitsterven bedreigde planten en dieren worden vermeld. Er was goed en slecht nieuws te melden. Het aantal soorten neemt nog steeds af, maar de lijst toont voor het eerst aan dat beschermen werkt. In Nederland hebben beschermingsmaatregelen er voor gezorgd dat de ijsvogel, lepelaar en ooievaar weer volop aanwezig zijn.

Op de jaarlijkse Rode Lijst van IUCN staan 22.634 soorten. Dit betekent concreet dat 22.634 dier-en plantensoorten met uitsterven worden bedreigd, 854 soorten zijn inmiddels uitgestorven. Dat is slecht nieuws, heel slecht nieuws. Toch is er ook een lichtpuntje: zonder natuurbescherming zou de lijst 20 procent meer dieren en planten bevatten. Beschermen werkt dus.

Korhoen (foto: IVN Vecht & Plassengebied)

De jaarlijkse Rode Lijst van de IUCN is een mondiale lijst. Ook Nederland kent een Rode Lijst; deze wordt echter eens in de 10 jaar vastgesteld. In 2014 verschijnt de nieuwe. Op huidige Rode Lijst uit 2004 staan 78 broedvogels.

Ook in Nederland zijn er de afgelopen jaren vogelsoorten verdwenen, zoals de duinpieper, klapekster, grauwe gors, hop en recent de ortolaan. De korhoen staat op het punt van uitsterven, de laatste 15 leven op de Sallandse Heuvelrug. Eén weidebrand en de korhoen is uit ons land verdwenen, stelde de plaatselijke boswachter cynisch vast. De afgelopen jaren zijn er diverse pogingen ondernomen om de korhoen voor Nederland te behouden, maar nog zonder succes.

De mondiale Rode Lijst laat echter zien dat beschermen wel werkt. Zonder beschermingsmaatregelen zou de lijst 20 procent langer zijn. 64 soorten op deze lange lijst zijn dankzij natuurbescherming in aantal toegenomen. Een klein resultaat, maar wel een succes waar we hoop uit kunnen putten.

Vogelbescherming Nederland heeft met goed beschermingswerk de ijsvogel, ooievaar en lepelaar voor ons land kunnen behouden. Deze drie soorten doen het weer goed; dagelijks kunnen we weer van deze prachtige vogels genieten. Laat die successen een inspiratie zijn om ook de korhoen voor Nederland te behouden.

Tekst: Marieke Dijksman, Vogelbescherming Nederland
Foto: IVN Vecht & plassengebied