Grote bremraap met brem

Grote bremraap in zijn nadagen

FLORON
22-NOV-2010 - Sommige soorten maken het de plantenzoekers gemakkelijk en blijven na hun bloei in min of meer verdroogde toestand nog lange tijd herkenbaar. Daartoe behoren ook enkele bremraapsoorten, zoals Grote bremraap.

Bericht uitgegeven door FLORON op [publicatiedatum]

Sommige soorten maken het de plantenzoekers gemakkelijk en blijven na hun bloei in min of meer verdroogde toestand nog lange tijd herkenbaar. Daartoe behoren ook enkele bremraapsoorten, zoals Grote bremraap.

Grote bremraap op nieuwe locatie in Montferland (foto: Benno te Linde)Veel kans in ons land zomaar een Grote bremraap (Orobanche rapum-genistae) te vinden heb je niet, want het is een zeldzame soort. Toch werd er afgelopen week nog een melding van deze plant op waarneming.nl gedaan. Een uitgebloeid exemplaar uiteraard, de bloeitijd loopt van mei tot juni.

Maanden later zijn die bloeistengels dus nog terug te vinden. Dat helpt als je op zoek gaat naar dit soort bijzondere planten. Waar andere plantensoorten buiten hun bloeiperiode soms nog aan de hand van bladvorm te herkennen zijn, geeft dit bij bremrapen geen houvast. Het zijn parasieten die hun bouwstoffen onttrekken aan andere planten; bladeren ontbreken.

Grote bremraap is veruit onze grootste bremraap en parasiteert op Brem. Dat geeft voldoende houvast om hem ook in dit stadium op naam te brengen. Dat lukt bijvoorbeeld ook bij Klimopbremraap die temidden van de Klimop te vinden is. Voor veel andere bremrapen zijn bij voorkeur verse bloemen nodig voor een goede determinatie.

Zowel Brem als Bremraap zijn niet meer op hun mooist (foto: Benno te Linde)De recente vondst van Grote bremraap werd gedaan in de Achterhoek. Dat is samen met de regio Eindhoven en Nijmegen het bolwerk van deze soort. Begin vorige eeuw was de soort in ons land aanzienlijk algemener. Uit gegevens van het Bedreigde Soorten Project van FLORON bleek afgelopen jaar dat de soort nog steeds achteruitgaat. Het verdwijnen van Brem wordt daarbij gezien als de belangrijkste oorzaak. Een recente vondst van zo’n soort stemt dus blij, al zien we slechts een verdroogde bruine staak…

Tekst: Wout van der Sikke, FLORON
Foto's: Benno te Linde