Juveniele zeearend. Foto: Vincent Wigbels, Staatsbosbeheer. GNU-licentie

Vliegende deur heeft het naar zijn zin in ons land

Sovon Vogelonderzoek Nederland
26-FEB-2011 - Recent werd een zeearend ontdekt in de Bemmelse Polder. Regionale vogelaars togen naar de Gelderse plaats om een glimp op te vangen van deze reus. De zeearend heeft het erg naar zijn zin in ons land.

Bericht uitgegeven door SOVON Vogelonderzoek Nederland op [publicatiedatum]

Recent werd een zeearend ontdekt in de Bemmelse Polder. Regionale vogelaars togen naar de Gelderse plaats om een glimp op te vangen van deze reus. De zeearend heeft het erg naar zijn zin in ons land.

De zeearend is een imposante verschijning. Niet alleen voor andere vogels (die mijden hem liever, bang om opgegeten te worden), maar ook vogelaars kunnen deze ‘oersoort’ wel waarderen. Een zeearend zien in Nederland is nog steeds een buitenkansje, maar de aantallen nemen langzaam maar gestaag toe. Alleen al in de afgelopen vier weken werden er naar schatting tien tot vijftien verschillende zeearenden waargenomen. Meestal gaat het om rondzwervende niet-broedende exemplaren, maar in 2010 werden op maar liefst drie plekken nesten gebouwd. Helaas was alleen het nest in de Oostvaardersplassen succesvol. Zowel het nest in het Lauwersmeergebied als het Zwarte Meer mislukten in een vroeg stadium.

Jonge zeearend (foto: Vincent Wigbels, Staatsbosbeheer)

Een aantal jaar geleden werd het voor bijna onmogelijk gehouden dat de zeearend op eigen kracht in ons kleine overvolle landje tot broeden zou kunnen komen. De grootste optimisten voorspelden dat ze pas in 2017 voor het eerst hier zouden broeden. Men dacht zelfs nog even aan uitzetten. Gelukkig laat de natuur zich niet altijd voorspellen want het eerste succesvolle broedgeval was in 2006 een feit. Een paartje zeearenden bracht in de Oostvaardersplassen (Flevoland) een jong groot. Dit was de kroon op het werk van Staatsbosbeheer, de beheerder van de Oostvaardersplassen. Sindsdien heeft het paar ieder jaar een of twee jongen grootgebracht. In 2010 zijn er dus tenminste twee paren bijgekomen. De verwachting is dat er de komende jaren op meerdere plekken zeearenden tot broeden kunnen komen, want ons land is geschikt genoeg voor de vliegende deur.

Het exemplaar dat momenteel in de Gelderse Poort aanwezig is, is waarschijnlijk een zwerver. Het is een nog onvolwassen vogel. Tijdens zijn verblijf heeft hij diverse malen een poging gedaan om een gans te slaan. Tenminste eenmaal was dat succesvol. Vanaf de dijk kunnen de toegestroomde vogelaars genieten van het schouwspel, al is het wel behoorlijk koukleumen.

Op de soortenpagina van de SOVON-site is de opmars van de zeearend als niet-broedvogel mooi in beeld gebracht. Hebben ze eenmaal een geschikte broedplek gevonden, dan blijven ze in principe de rest van hun leven in het gebied aanwezig.

Tekst: Harvey van Diek en Joost van Bruggen, SOVON Vogelonderzoek Nederland
Foto: Vincent Wigbels, Staatsbosbeheer, GFD-licentie