containerplanten uit Zuid-Europa

Containerplanten uit Zuid-Europa laten verstekelingen meeliften

FLORON
7-MRT-2011 - Mediterrane planten zijn bij ons in trek als tuin-, kas- of kamerplant. Olijven en Palmen bijvoorbeeld gaan hier vlot over de toonbank. Is er vraag, dan is er handel en dus worden de planten met containers vol aangevoerd. Daarmee bereiken niet alleen de beoogde planten ons land, maar vele ‘verstekelingen’ met hen.

Bericht uitgegeven door FLORON op [publicatiedatum]

Mediterrane planten zijn bij ons in trek als tuin-, kas- of kamerplant. Olijven en Palmen bijvoorbeeld gaan hier vlot over de toonbank. Is er vraag, dan is er handel en dus worden de planten met containers vol aangevoerd. Daarmee bereiken niet alleen de beoogde planten ons land, maar vele ‘verstekelingen’ met hen.

Toon Verrijdt en Fons Reijerse zijn plantenkenners die zich niet tot natuurgebieden beperken. Ook de stad en het buitengebied hebben hun interesse. Op zoek naar nieuwkomers in onze flora bezochten zij afgelopen jaren ook tuincentra en kwekerijen. In 2008 troffen zij bij een importeur van mediterrane planten verschillende adventieven aan. Soorten die onbedoeld zijn aangevoerd door transport van goederen (in dit geval de potten met olijven, palmen en andere mediterrane planten). Het merendeel van deze verstekelingen troffen zij aan in de containers waarin de importplanten worden aangevoerd. Een klein deel ook erbuiten. Om meer zicht te krijgen op de diversiteit aan soorten die zo ons land bereikt, bezochten zij ook in 2009 en 2010 dezelfde importeur en enkele andere tuincentra met containerplanten in hun assortiment. Tot nu toe werden ruim veertig soorten planten als verstekeling aangetroffen. Bijna allemaal onbekend in de Nederlandse flora.

Olijfbomen per container ingevoerd uit Zuid-Europa (foto: Toon Verrijdt)

Het op naam brengen van de adventieven bleek een lastige klus; het zijn immers merendeels mediterrane soorten. Daar kom je met flora’s uit onze contreien niet ver mee. Een aantal soorten kon in bloei en/of met vruchten worden geoogst; een ander deel werd uitgestoken, opgepot en later geoogst. Zo had men meer houvast bij de determinatie.

Ondertussen bleek ook bij onze zuiderburen het oog op de transportlijn van containerplanten te zijn gevallen. Zij brachten een artikel hierover uit in het Vlaamse vaktijdschrift voor floraonderzoek. De overlap tussen de lijsten uit beide landen is groot, maar in België werd al op uitgebreider schaal gekeken. Daar staat de teller al op 120 soorten, waarvan bijna honderd niet eerder binnen de landsgrenzen werd waargenomen. Er staat ons dus vast nog meer te wachten. Boeiend is vooral de vraag of de verstekelingen zich ook buiten de tuincentra weten te verspreiden en daar weten stand te houden.

Tekst: Wout van der Slikke, FLORON
Foto: Toon Verrijdt

Bovenstaande informatie is ontleend aan een artikel van Toon Verrijdt en Fons Reijerse dat binnenkort verschijnt in FLORONnieuws.