Platalea leucorodia, Lepelaar. Foto: Saxifraga-Piet Munsterman
http://www.freenatureimages.eu/

Lepelaars ontdekken Westerplas Schiermonnikoog

10-APR-2011 - Op 4 april ontdekten boswachters van Natuurmonumenten in de rietkraag rondom de Westerplas op Schiermonnikoog zes lepelaarnesten. De dieren hadden al eieren. De vondst is bijzonder, want deze opvallende witte vogels broedden nog niet eerder rond de Westerplas.

Bericht uitgegeven op [publicatiedatum]

Op 4 april ontdekten boswachters van Natuurmonumenten in de rietkraag rondom de Westerplas op Schiermonnikoog zes lepelaarnesten. De dieren hadden al eieren. De vondst is bijzonder, want deze opvallende witte vogels broedden nog niet eerder rond de Westerplas.

Vogelkijkhut
Lepelaars (foto: Saxifraga-Piet Munsterman)Op Schiermonnikoog komt de lepelaar vanaf 1991 voor. De grote lepelaarkolonie van ongeveer tweehonderd nesten ligt op de Oosterkwelder. Deze vogels zijn voor bezoekers nauwelijks te zien. De lepelaars broeden op de in het broedseizoen afgesloten kwelder en halen voedsel op het wad en in het Lauwersmeergebied. Op de rest van het eiland vertonen ze zich nauwelijks. Vogelaars hebben wel een grote kans om de dieren bij de Westerplas te zien. De nesten liggen goed verstopt in het riet, maar de voedselzoekende ouders zijn regelmatig te bewonderen vanuit de vogelkijkhut.

Bescherming
Eind jaren zeventig was de lepelaar bijna uitgestorven in Nederland. De laatste jaren gaat het gelukkig weer goed met deze prachtige dieren. Natuurmonumenten werkt hard aan de bescherming van voedsel-, rust- en broedgebieden van de lepelaar. Niet alleen in Nederland, maar ook op de trekroute en in de overwinteringsgebieden in Zuid Europa en West Afrika. Jaarlijks sterven nog veel lepelaars door jacht, voedselgebrek en hoogspanningskabels.

Bron: Natuurmonumenten
Foto: Piet Munsterman, Saxifraga