Bevalling in gieter

Stichting RAVON
13-APR-2011 - Een tuineigenaar in Tilburg, die met zijn gieter afgelopen weekend zijn tuinplanten wilde besproeien, kreeg een mooie verrassing. Want in zijn gieter trof hij niet alleen een bruine kikker aan maar ook twee mooie klompen kikkerdril. De bruine kikker en de kikkerdril heeft hij inmiddels voorzichtig in zijn vijver geschonken.

Bericht uitgegeven door Stichting RAVON op [publicatiedatum]

Een tuineigenaar in Tilburg, die met zijn gieter afgelopen weekend zijn tuinplanten wilde besproeien, kreeg een mooie verrassing. Want in zijn gieter trof hij niet alleen een bruine kikker aan maar ook twee mooie klompen kikkerdril. De bruine kikker en de kikkerdril heeft hij inmiddels voorzichtig in zijn vijver geschonken. 

Het is bekend dat padden en kikkers naast lopen en springen ook kunnen klauteren en klimmen. Zo zijn er waarnemingen bekend van rugstreeppadden die over een hek van gaas klauterden, een paartje bruine kikkers die in een tuin boven op de steel van een schepnet zaten en een gewone pad die het nestje van een roodborst in een klimop als vaste schuilplaats gebruikte.

Een bruine kikker en twee eiklompen in de gieter (Foto: Arnold van Rijsewijk)

Maar deze waarneming van de tuineigenaar in Tilburg is wel heel apart. Toen hij enkele potplanten op het terras water wilde geven, zag hij tot zijn verbazing in de gieter twee eiklompen en er bleek ook een bruine kikker in de gieter te zitten. Hij heeft altijd Bevalling in een gietertwee gieters bij elkaar voor de regenton staan en op de een of andere manier is de kikker in de gieter terecht gekomen. Op vijf meter afstand van de gieter is een prachtige vijver, maar kennelijk was het water in de gieter aantrekkelijker!? Het is niet bekend hoe lang de bruine kikker al in de gieter zat, maar gelukkig zat er voldoende water in de gieter om de eiklompen te kunnen afzetten.

Voortplanting van bruine kikkers
De trek van de bruine kikker vanuit de landhabitat naar het voortplantingswater vindt gedeeltelijk al in het najaar plaats. Maar vooral in het voorjaar komt de voortplantingstrek goed op gang bij een omgevingstemperatuur van zes graden en bij vochtig weer. De meeste eieren worden in de tweede helft van maart en de eerste helft van april waargenomen. De eiafzetperiode duurt bij bruine kikkerpopulaties erg kort, er wordt gesproken van een explosieve voortplanting. Meestal zetten alle vrouwtjes van een bepaalde populatie binnen twee tot vier dagen op een beperkt aantal locaties alle eiklompen af. Vaak gebeurt dit op of na warme voorjaarsdagen. Aan de hoeveelheid eieren in de gieter te zien heeft dit vrouwtje geen keus gehad en al haar eiklompen in de gieter afgezet, want het is haar niet gelukt uit de gieter te springen. De kikker maakt het goed en haar kikkerdril drijft inmiddels op de bodem van de vijver. Hopelijk zullen vele kikkervisjes in mei in de vijver rondzwemmen.

Kijk nu live naar amfibieën in een tuinvijver op www.kikkercam.nl!

Tekst: Kris Joosten & Arnold van Rijsewijk, RAVON
Foto’s: Arnold van Rijsewijk