pad-vrouw-39gr-wegen.25mrt11

Duinpadden gewogen en erg licht bevonden

Stichting RAVON
11-MEI-2011 - Hoeveel weegt een pad? Tijdens de paddentrek komt zo’n vraag op als je een emmer vol padden naar de overkant van de weg brengt, want je hebt zo een kilo padden in de emmer zitten. Met een digitale keukenweegschaal zijn dit voorjaar in Castricum-Bakkum (Noord-Holland) de padden gewogen, met interessante resultaten: ‘duinpadden’ zijn in het voorjaar veel lichter dan we dachten.

Bericht uitgegeven door Stichting RAVON op woensdag 11 mei 2011 

Hoeveel weegt een pad? Tijdens de paddentrek komt zo’n vraag op als je een emmer vol padden naar de overkant van de weg brengt, want je hebt zo een kilo padden in de emmer zitten. Met een digitale keukenweegschaal zijn dit voorjaar in Castricum-Bakkum (Noord-Holland) de padden gewogen, met interessante resultaten: ‘duinpadden’ zijn in het voorjaar veel lichter dan we dachten.

Ieder voorjaar trekken de padden van de winterverblijven naar het water voor de voortplanting. Ook in Castricum is dit het geval, en om te voorkomen dat de padden worden overreden plaatst de lokale paddenwerkgroep ieder jaar schermen en emmers. De trekkende padden die in de emmers vallen worden overgezet, zowel op de heenweg naar het water als op de terugweg naar het winterhabitat. Een zoektocht naar informatie over het gewicht van padden tijdens de heen- en terugtrek leverde weinig informatie op omdat boeken en internetbronnen vooral de grootte van padden in centimeters weergeven.

Een paddenvrouw van 39 gram (foto: Thea Spruijt)

Om toch een idee te krijgen van het gewicht van de padden is men in Castricum-Bakkum zelf met de digitale keukenweegschaal op pad gegaan. Wat begon als een huis-, tuin- en keukenproefje tijdens de paddentrek 2011 is een echt onderzoekje aan het worden. De verzamelde gegevens geven al aardige bevindingen over het gewicht van de gewone pad die in het voorjaar aan de binnenduinrand van Kennemerland naar het water trekt. Door het droge weer zijn er nog weinig terugtrekkende vrouwtjes waargenomen en gewogen, maar uit de beschikbare resultaten blijkt: de ‘duinpadden’ wegen veel minder dan gedacht, en na de eiafzetting nog minder.

Resultaten
Tijdens de heentrek zijn 274 gewone padden op de weegschaal gewogen, waarvan bijna de helft (41%) vrouwtjes. De vrouwen wogen gemiddeld 37 gram (de lichtste 20 gram en de zwaarste 54 gram). Zoals verwacht waren de mannen, die geen eieren met zich meedragen en kleiner zijn, veel lichter. Met gemiddeld 17 gram weegt een paddenman nog niet de helft van de gemiddelde paddenvrouw, maar de verschillen zijn groot: van 10 tot 32 gram. Op de terugtrek wogen 13 vrouwtjes, inmiddels van hun eieren verlost, gemiddeld 23 gram (de lichtste 17 en de zwaarste 34 gram). Dat betekent grofweg dat de dames op de heentrek voor één derde van hun gewicht aan eieren dragen.

RAVON heeft informatie uit algemeen onderzoek ingewonnen over het gewicht van de gewone pad. Eén onderzoek gaf voor paddenmannen gemiddeld 34,2 gram en voor vrouwen 99,4 gram. Ander onderzoek gaf laagste en hoogste waarden: voor paddenmannen 16 tot 64 gram en voor vrouwen 42 tot 155 gram. Daarmee vergeleken wegen de duinpadden erg weinig.

Meedoen?
RAVON heeft al langer het vermoeden dat padden in de duinen lichter zijn dan padden in de polders, maar meer onderzoek hiernaar is nodig om verdere uitspraken te kunnen doen. Genoeg redenen om zo’n onderzoek volgend jaar te herhalen in heel Nederland. Wij nodigen andere paddenwerkgroepen of stagiaires uit hieraan mee te doen. Meld je op www.padden.nu bij de contactpersoon van de paddenwerkgroep Castricum-Bakkum voor meer informatie.

Kijk nu live naar amfibieën in een tuinvijver op www.kikkercam.nl!

Tekst: Thea Spruijt, paddencoördinator Castricum-Bakkum en Kris Joosten, RAVON
Foto: Thea Spruijt, paddencoördinator Castricum-Bakkum