Voorkom uitsterven weidevogels

Vogelbescherming Nederland
20-MEI-2011 - Dat het slecht gaan met 'onze' weidevogels, is oud nieuws. De afgelopen dertig jaar nam hun aantal af met meer dan zestig procent en dat aantal neemt nog steeds toe. Toch heeft de overheid geen haast met het nemen van maatregelen. Een verontrustende gedachte, zeker als je bedenkt dat het meerendeel van de Europese populatie in ons land broedt.

Bericht uitgegeven door Vogelbescherming Nederland op vrijdag 20 mei 2011

Dat het slecht gaan met 'onze' weidevogels, is oud nieuws. De afgelopen dertig jaar nam hun aantal af met meer dan zestig procent en dat aantal neemt nog steeds toe. Toch heeft de overheid geen haast met het nemen van maatregelen. Een verontrustende gedachte, zeker als je bedenkt dat het meerendeel van de Europese populatie in ons land broedt.

Grutto met kuikens (foto: Danny Ellinger)Al jaren vliegt 75 procent van de grutto's vergeefs 5.000 kilometer van Afrika naar ons land. Vergeefs, omdat het ze niet lukt hier jongen groot te brengen. De dramatische achteruitgang van de grutto wordt voornamelijk veroorzaakt door de intensieve melkveehouderij: rollen, mesten en maaien zitten te dicht op elkaar.

Staatssecretaris Bleker, die voortdurend benadrukt veel geloof te hebben in mogelijkheden van boeren in natuurbeheer, neemt geen initiatieven voor de grutto en andere weidevogels. Aanbevelingen om te komen tot goede bescherming van weidevogelkerngebieden worden niet opgepakt.

De LTO is gestopt met ontwikkelen van een gedragscode voor betere weidevogelbescherming, de minister neemt geen initiatief dit weer op rails te krijgen. De aanmerkelijk verbeterde regeling voor agrarisch natuurbeheer werd afgelopen najaar niet opengesteld.

Vogelbescherming dringt er nu in een brief bij de minister op aan de internationale verplichtingen ten aanzien van grutto en andere weidevogels op te pakken om te voorkomen dat 'onze' weidevogels uitsterven. De brief is mede ondertekend door Natuurmonumenten, De12Landschappen, Milieudefensie, Landschapsbeheer Nederland en stichting Natuur en Milieu.  

Tekst: Vogelbescherming Nederland
Foto: Danny Ellinger