gladde slang

Wanneer komen de dames?

Stichting RAVON
1-JUN-2011 - Elk jaar stellen we ons dezelfde vraag. In de loop van april komen de gladde slangen uit hun winterslaap, maar wanneer arriveren ze in hun zomerhabitat? Van een uitgebreid onderzoek in een Brabants hoogveenrestant zijn de eerste waarnemingen van volwassen vrouwelijke slangen in hun zomerhabitat op een rijtje gezet.

Bericht uitgegeven door Stichting RAVON op [publicatiedatum]

Elk jaar stellen we ons dezelfde vraag. In de loop van april komen de gladde slangen uit hun winterslaap, maar wanneer arriveren ze in hun zomerhabitat? Van een uitgebreid onderzoek in een Brabants hoogveenrestant zijn de eerste waarnemingen van volwassen vrouwelijke slangen in hun zomerhabitat op een rijtje gezet. 

Het leefgebied van een gladde slang (Coronella austriaca) bestaat uit verschillende onderdelen: een vorstvrije overwinteringsplek met daarbij plekken waar ongestoord gezond en gepaard kan worden. Verder is er een zomerhabitat, waar prooidieren en schuil- en zonplaatsen aanwezig zijn. Drachtige vrouwtjes stellen de hoogste eisen aan hun zomerhabitat. Het moet namelijk ook een plek zijn waar voldoende schuil- en zongelegenheid is om de kwetsbare jongen af te kunnen zetten.

Gladde slang (foto: Arnold van Rijsewijk)

Behalve in 2005 zijn alle eerste waarnemingen van vrouwtjes in mei gedaan. 2005 was een uitzonderlijke situatie. De aangetroffen slang was in oktober 2004 daar ook nog gezien en had dus in het zomerhabitat overwinterd. De tweede vrouwelijke slang in 2005 werd pas gezien op 3 mei. Het weer lijkt geen significante invloed te hebben op het tijdstip waarop de dames arriveren. Maar we moeten niet te snel conclusies trekken, want op een andere plek, met andere omstandigheden, verschijnen de dieren misschien een stuk eerder of later.Figuur: Arnold van Rijsewijk
De vuistregel dat je zo vanaf Koninginnedag gladde slangen kunt waarnemen, houden we in elk geval voorlopig aan! Coronella betekent niet voor niets: kroontje.

Tekst, foto's en figuur: Arnold van Rijsewijk, RAVON