noordse woelmuis

Zeldzame Noordse woelmuis koloniseert Nieuwkoopse Plassen

13-NOV-2011 - Het leefgebied van de zeldzame Noordse woelmuis wordt ernstig bedreigd. Natuurmonumenten is op zoek gegaan naar mogelijkheden om het leefgebied van het dier in de Nieuwkoopse Plassen uit te breiden. Met succes, in de Meijegraslanden is een groeiende populatie Noordse woelmuizen aangetroffen.

Bericht uitgegeven op [publicatiedatum]

Het leefgebied van de zeldzame Noordse woelmuis wordt ernstig bedreigd. Natuurmonumenten is op zoek gegaan naar mogelijkheden om het leefgebied van het dier in de Nieuwkoopse Plassen uit te breiden. Met succes, in de Meijegraslanden is een groeiende populatie Noordse woelmuizen aangetroffen.

Noordse woelmuis (foto: Rollin Verlinde)De Noordse woelmuis, in het Latijn genoemd Microtus oeconomus arenicola, is alleen in Nederland te vinden. Zijn verspreidingsgebied is dus uitermate klein.

Moerassen
De Noordse woelmuis komt sinds de laatste ijstijd voor in de moerassen in Nederland. Deze moerassen zijn de afgelopen honderd jaar stelselmatig in gebruik genomen door mensen en drooggelegd. Nu komt de Noordse woelmuis bijna alleen nog voor in uitgestrekte moerassen zoals de Nieuwkoopse Plassen. 

Mogelijkheden
Op veel plekken in Nederland gaat het bijzonder slecht met de Noordse woelmuis. Omdat de rietlanden van de Nieuwkoopse Plassen in totaal een relatief klein leefgebied vormen, is Natuurmonumenten op zoek gegaan naar de mogelijkheden om het leefgebied van het diertje uit te breiden.

Aangepast beheer
In de Meijegraslanden wordt op een aantal plekken het grasland beheerd met behulp van agrarische ondernemers. Met de ondernemers zijn afspraken gemaakt over het beheer. Zo blijven er meer rietoevers in de winter staan en is het beheer minder intensief geworden. Het resultaat hiervan is dat de graslanden wat ruiger aandoen en een prettiger leefgebied vormen voor de Noordse woelmuis.

Onderzoek
Stagiair Koen van Veen van de opleiding Bos en Natuurbeheer heeft deze zomer onderzoek gedaan naar het resultaat van het aangepaste beheer. “Het was geweldig om in de natuur onderzoek te doen naar de Noordse woelmuis. Je gaat het gedrag van de muizen beter herkennen. Een van de conclusies uit mijn onderzoek - de woelmuis voelt zich prettig in habitats met veel plantenresten - was niet mijn insteek om te gaan onderzoeken. Dit bewijst dat je onverwacht een bijzondere ontdekking kunt doen.”

Succesvol
Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat het huidige beheer succesvol is. De hoger opgaande, ruige grasstructuren in het gebied blijken zeer aantrekkelijk voor de zeldzame muizensoort. In deze gebieden worden veel jongen geboren. Met de kennis die deze zomer is opgedaan kan Natuurmonumenten verder met de ontwikkeling van dit graslandreservaat.

Bron: Natuurmonumenten
Foto: Rollin Verlinde, Vilda photo