Merel. Ruud van Beusekom, Vogelbescherming
15-NOV-2011 - Wie de laatste dagen langs de kust of op de eilanden is geweest zal er over gestruikeld zijn: merels. Overal waar je keek of liep zag je merels opvliegen. Er zijn er vele duizenden binnengekomen. Ze proberen hier te overwinteren of vetten op om daarna door te vliegen. Het overgrote deel van de merels vliegt niet zoals veel trekvogels naar Zuid-Europa, maar naar Engeland.

Bericht uitgegeven door SOVON Vogelonderzoek Nederland op dinsdag 15 november 2011

Wie de laatste dagen langs de kust of op de eilanden is geweest zal er over gestruikeld zijn: merels. Overal waar je keek of liep zag je merels opvliegen. Er zijn er vele duizenden binnengekomen. Ze proberen hier te overwinteren of vetten op om daarna door te vliegen. Het overgrote deel van de merels vliegt niet zoals veel trekvogels naar Zuid-Europa, maar naar Engeland.

Merel (foto: Ruud van Beusekom)De merel is een van de meest bekende en meest algemene broedvogels in ons land met ruim een miljoen broedparen. Slechts een klein deel hiervan trekt weg in westelijke of zuidwestelijke richting. Het gros is standvogel. Daar komen in het najaar en de winter nog eens vele duizenden exemplaren bij.

Deze wintergasten zijn hoofdzakelijk eerstejaars zwarte vogels met een donkere snavel. Ook zijn deze vogels wat vliegeriger dan onze eigen merels en blijven ze wat meer op afstand. Samen met zanglijsters, grote lijsters, koperwieken en kramsvogels is het winter quintet aan lijsters compleet.

Op de website van Vinkenbaan Vlieland is mooi te zien waarvandaan de in Nederland (Vlieland) gevangen en geringde merels allemaal zijn teruggemeld. Het laden van de merelpagina duurt wel even.

Tekst: Harvey van Diek, SOVON Vogelonderzoek Nederland
Foto: Ruud van Beusekom, Vogelbescherming Nederland