Gewone alk (Alca torda)

Alken de weg kwijt?

Sovon Vogelonderzoek Nederland
31-JAN-2012 - Recent verscheen er op de social media een filmpje gemaakt door vogelaar Rob van Bemmelen die duikende alken filmde achter een vissersboot langs de kust. Normaal jachtgedrag voor meeuwen en sterns, maar niet voor alken.

Bericht uitgegeven door SOVON Vogelonderzoek Nederland [land] op [publicatiedatum]

Recent verscheen er op de social media een filmpje gemaakt door vogelaar Rob van Bemmelen die duikende alken filmde achter de Tridens I, een flink schip die gebruikt wordt voor zeevogeltellingen. Normaal jachtgedrag voor meeuwen en sterns, maar niet voor alken.

Soms gebeuren er onverwachte en onverklaarbare dingen in de vogelwereld. Al weken zijn er langs de Nederlandse kust hoge aantallen alken te zien. Helaas zijn er al opvallend veel dood gevonden op de stranden, en de overgebleven vogels lijken wanhopig op zoek te zijn naar voedsel.

Gewone alk (foto: Luc Hoogenstein, Saxifraga)

Voor zover bekend is het de eerste keer dat dit jachtgedrag is vastgelegd. Van meeuwen en sterns is bekend dat ze graag achter vissersboten hangen om naar het omgewoelde voedsel te duiken, maar van alken was dit tot nu toe onbekend. Zijn het slimme vogels die het kunstje van de meeuwen afgekeken hebben, of zijn ze zo wanhopig van de honger dat ze deze noodgreep moeten nemen?

Het vermoeden is dat ze zo’n honger hebben dat ze tot deze wanhoopsdaad genoodzaakt worden, mogelijk in combinatie met de vele stormen van de afgelopen maanden. Het woord is aan de zeevogelexperts om er een verklaring voor te geven. Hieronder is het filmpje te zien, de eerste duikende alk verschijnt na een seconde of 20.

Om dit object in te laden dien je marketing-cookies te accepteren.

Tekst: Harvey van Diek, SOVON Vogelonderzoek Nederland
Foto: Luc Hoogenstein, Saxifraga
Film: Rob van Bemmelen