Houtsnip

Houtsnippen op drift

Vogelbescherming Nederland
10-FEB-2012 - Door de vorst en de sneeuw zijn grote aantallen houtsnippen op drift geraakt. Er worden er nu vele honderden per dag gezien. Sommige waarnemers melden wel 20 tot 30 houtsnippen in hun gebieden. De houtsnippen zijn op zoek naar plaatsen waar het voedsel bereikbaar is voor hun lange snavel; plaatsen met zachte grond, waar ze nog wormen kunnen vinden. Tijdens deze zoektocht komen ze zelfs in steden en tuinen.

Bericht uitgegeven door Vogelbescherming Nederland [land] op [publicatiedatum]

Door de vorst en de sneeuw zijn grote aantallen houtsnippen op drift geraakt. Er worden er nu vele honderden per dag gezien. Sommige waarnemers melden wel 20 tot 30 houtsnippen in hun gebieden. De houtsnippen zijn op zoek naar plaatsen waar het voedsel bereikbaar is voor hun lange snavel: plaatsen met zachte grond, waar ze nog wormen kunnen vinden. Tijdens deze zoektocht komen ze zelfs in steden en tuinen.

Tienduizenden houtsnippen trekken elke herfst vanuit Scandinavië via Nederland naar Zuidwest-Europa. Maar duizenden houtsnippen blijven hier echter overwinteren als de winter dat toelaat. Ze kunnen dan makkelijk hun kostje bij elkaar scharrelen op de bosbodem. Want daar moet je de houtsnip zoeken: de enige steltloper die je in het bos vindt, een echte bosvogel.

Houtsnip (foto: Piet Munsterman, Saxifraga)
Toen op vrijdag 3 februari een groot deel van Nederland binnen een paar uur onder een sneeuwlaag bedekt raakte, was duidelijk dat de houtsnippen daar massaal op reageerden. Normaliter vindt de trek ’s nachts plaats, maar de sneeuwval zorgde ervoor dat de houtsnippen direct op de vlucht sloegen, overdag dus in dit geval. Overal zagen vogelaars houtsnippen vliegen. Op Texel bijvoorbeeld, kwamen houtsnippen van over zee aanvliegen, een botste daarbij tegen de ramen van een strandpaviljoen. De vogel kon worden opgeraapt en bleek sterk vermagerd te zijn, maar kon later toch weer op eigen kracht verder vliegen.

Op zoek naar voedsel zijn houtsnippen nu vaak te vinden bij het resterende open water, vooral langs slootjes met kwel. Maar ze trekken ook de bebouwing in en worden veel in tuinen opgemerkt. Daar komt bij dat de houtsnip nu wel erg opvalt in de sneeuw, want hij heeft niets aan zijn normaliter perfecte camouflage. Veel houtsnippen vinden desondanks toch te weinig voedsel en komen in de problemen. Ze worden daarom volop binnengebracht bij vogelopvangcentra, vooral in het westen van het land. Daar worden de meeste houtsnippen gezien.

De houtsnip is in Nederland al lange tijd geen jachtvogel meer. Maar in Frankrijk, waar veel houtsnippen naartoe trekken, worden ze nog volop bejaagd. Net als veel andere vogelsoorten die in veel andere Europese landen al lang beschermd zijn, zoals de wulp. De jacht is toegestaan tot 10 of 20 februari, afhankelijk van het departement. De Franse overheid kan de jacht sluiten bij een langdurige vorstperiode, maar doet dat niet zo snel. Nu de vorst ook in Frankrijk aanhoudt, dringt de Franse vogelbescherming, de Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO), bij de overheid aan om ogenblikkelijk de jacht in het land te sluiten. Vogelbescherming Nederland ondersteunt deze oproep van haar partnerorganisatie en heeft staatssecretaris Bleker gevraagd druk uit te oefenen op zijn Franse collega. Vogelbescherming is immers grenzeloos.

Tekst: Ruud van Beusekom, Vogelbescherming Nederland
Foto: Piet Munsterman, Saxifraga