klapekster, Wikipedia Commons

Klapekster in Dal van de Ruiten A

4-JAN-2012 - Deze winter vinden er in het Dal van de Ruiten A in Oost Groningen regelmatig wintertellingen van akkervogels plaats. De eerste telling eind 2011 leverde al een bijzondere soort op: de klapekster. Daarnaast werden er grote groepen groenlingen en ringmussen gespot.

Bericht uitgegeven op [publicatiedatum]

Deze winter vinden er in het Dal van de Ruiten A in Oost Groningen regelmatig wintertellingen van akkervogels plaats. De eerste telling eind 2011 leverde al een bijzondere soort op: de klapekster. Daarnaast werden er grote groepen groenlingen en ringmussen gespot.

Stoppelveld
Klapekster (foto: Artur Mikojalewski)Natuurmonumenten laat deze winter een aantal hectares graan staan op de akkers in het Dal van de Ruiten A, zodat akkervogels extra schuil- en fourageerplekken hebben. Een aantal percelen is niet geploegd, maar als 'stoppelveld' de winter in gegaan. Akkervogels maken hier dankbaar gebruik van. Het volgende teeltseizoen gaat Natuurmonumenten kleinschaliger werken met meer variatie in de gewassen. Daarnaast wordt de mechanische onkruidbestrijding verbeterd, zodat er geen nesten verstoord worden.

Zoogdieren
Boswachter Anneke Epping: 'naast vogels kijken we ook naar zoogdieren. Zo werden er een aantal nesten van de dwergmuis gesignaleerd, inclusief een levend exemplaar. Uiteindelijk hopen we in kaart te brengen wat de effecten van het akkerbeheer op de essen zijn ten aanzien van flora en fauna, met naar verwachting meer variatie in soorten in dit prachtige stukje Oost-Groningen'.  

Bron: Natuurmonumenten
Foto: Artur Mikojalewski, Wikipedia Commons