Lanius excubitor, klapekster.
GNU-licentie

Klapekster overwintert in Zuid-Limburg

ARK Rewilding Nederland
13-FEB-2012 - Op zondag 22 januari werd voor het eerst een klapekster waargenomen in Wolfhaag, gemeente Vaals. Het betrof een volwassen dier. Op vrijdag 3 februari is de vogel nog steeds aanwezig in het terrein, wat er op duidt dat het dier dit natuurontwikkelingsterrein van ARK heeft uitgekozen als overwinteringsgebied en hier waarschijnlijk nog wel een tijdje zal blijven rondhangen.

Bericht uitgegeven door ARK [land] op [publicatiedatum]

Op zondag 22 januari werd voor het eerst een klapekster waargenomen in Wolfhaag, gemeente Vaals. Het betrof een volwassen dier. Op vrijdag 3 februari is de vogel nog steeds aanwezig in het terrein, wat er op duidt dat het dier dit natuurontwikkelingsterrein van ARK heeft uitgekozen als overwinteringsgebied en hier waarschijnlijk nog wel een tijdje zal blijven rondhangen.

Prooi klapekster Wolfhaag (foto: Harm Kossen)Wat maakt het terrein van ARK te Wolfhaag zo aantrekkelijk voor deze bijzondere en voor Zuid-Limburg zeldzame vogel? Sinds het voorjaar van 2011 is het terrein eigendom van ARK en vindt er natuurontwikkeling plaats door extensieve begrazing met Schotse Hooglanders. Door dit beheer hebben de voormalige weilanden en akkers zich kunnen ontwikkelen tot een afwisselende kruidenrijke ruigte, een Walhalla voor muizen en woelmuizen. Zij vinden hier voedsel en schuilgelegenheid. Deze kleine knaagdieren vormen het wintervoedsel van de klapekster. Nadat de klapekster zich decennialang terugtrok op heide-en veengebieden, lijkt de soort zich nu ook weer hierbuiten te kunnen handhaven. Het open terrein met verspreide uitkijkposten in de vorm van enkele bomen, struiken en overgebleven stengels van ruigtekruiden, maakt dat het er goed toeven is voor de klapekster.

Klapekster met opgespieste prooi (foto: Marek Szczepanek)Tot in de jaren 40 van de vorige eeuw en vermoedelijk zelfs tot in de jaren 60 broedde de klapekster nog in delen van Noord-Limburg, voornamelijk in en rond de Groote Peel en tot de jaren 20 mogelijk af en toe ook in Zuid-Limburg, op de Brunssummerheide. Tegenwoordig komen broedgevallen niet meer voor, maar wordt de vogel wel vrijwel jaarlijks als wintergast waargenomen, zij het meestal in Noord- en Midden-Limburg. Hij arriveert rond oktober in Nederland en vertrekt in maart of april weer naar zijn broedgebied in Zweden.
Wie weet is de overwinterende klapekster het begin van een nieuwe trend en blijven er de komende jaren klapeksters overwinteren in de nieuwe natuurgebieden in Zuid-Limburg.

Tekst: Anke Brouns, ARK
Foto's: Harm Kossen; Marek Szczepanek, GNU-licentie