Geelbuikvuurpad

Zeer zeldzame geelbuikvuurpad keert terug in Vaals

ARK Rewilding Nederland
21-APR-2013 - In juni keert de zeer zeldzaam geworden geelbuikvuurpad terug naar Vaals. Natuurbalans zal samen met ARK jonge padjes en larven uitzetten in het natuurgebied bij Wolfhaag. Ter voorbereiding op de komst is het gebied de afgelopen week nog geschikter gemaakt en nu helemaal klaar voor de geelbuikvuurpad.

Bericht uitgegeven door ARK [land] op [publicatiedatum]

In juni keert de zeer zeldzaam geworden geelbuikvuurpad terug naar Vaals. Natuurbalans zal samen met ARK jonge padjes en larven uitzetten in het natuurgebied bij Wolfhaag. Ter voorbereiding op de komst is het gebied de afgelopen week nog geschikter gemaakt en nu helemaal klaar voor de geelbuikvuurpad.

De geelbuikvuurpad is een klein padje met een bruine wrattige bovenkant en een fel geel met zwartgrijze onderkant. Tot het begin van de zestiger jaren kwam de geelbuikvuurpad veel voor in het Zuid-Limburgse Heuvelland. Voor de voortplanting gebruiken de padden tijdelijke wateren die vaak snel opdrogen, soms zijn dit zelfs sporen van tractoren die vol water staan. De ontwikkeling van eitje tot klein padje is hier op aangepast en gebeurt in minder dan acht weken. In Limburg bestond het leefgebied van de geelbuikvuurpad vooral uit overstromingszones van beken en natte graslanden met bronnen. Veel van deze natuurlijke natte plekken zijn verdwenen en hierdoor was dit bijzondere dier ook bijna verdwenen. Acties aan het einde van de twintigste eeuw leidden tot de ontwikkeling van vijf gebieden waar behoorlijke populaties leven, voornamelijk in groeves.

Geelbuikvuurpad (foto: Twan Teunissen)

Om het natuurgebied bij Wolfhaag klaar te maken voor de komst van de geelbuikvuurpad heeft Waterschap Roer en Overmaas deze week werkzaamheden uitgevoerd aan de Zieversbeek. Oude drainagebuizen zijn verwijderd en graafwerkzaamheden zorgen ervoor dat de beken weer oppervlakkig afvloeien en dat er hier en daar laagtes ontstaan waarin zich kwelwater kan verzamelen. Het gebied is nu weer geschikt voor de geelbuikvuurpad en een hele serie andere soorten planten en dieren van natte plekken in het heuvelland.

Natuurorganisaties en waterschappen werken al jaren aan het herstel van natuurlijke beken. Nu de beken bij Vaals geschikt zijn geworden, vinden ARK en Natuurbalans het tijd om als kroon op het werk de geelbuikvuurpad terug te brengen. In juni van dit jaar worden paddenlarven en jonge geelbuikvuurpadjes uitgezet. Vanuit hier kunnen ze zich verder verspreiden in de omgeving.

Tekst: Anke Brouns, ARK
Foto’s: Twan Teunissen, ARK