geelbuikvuurpad

Zeer zeldzame Geelbuikvuurpad terug in Wolfhaag

ARK Rewilding Nederland
21-JUN-2013 - Op 19 juni is de geelbuikvuurpad teruggekeerd in de natuur in Wolfhaag bij Vaals. ARK Natuurontwikkeling en Bureau Natuurbalans hebben die dag enkele honderden geelbuikvuurpaddenlarven de vrijheid gegeven. De geelbuikvuurpad is in Nederland een zeer zeldzame soort geworden en komt alleen in Zuid-Limburg voor. Met het herstel van zompige en modderige natte graslanden die van nature bij bronbeekjes horen is het leefgebied van deze pad weer teruggekeerd.

Bericht uitgegeven door ARK [land] op [publicatiedatum]

Op 19 juni is de geelbuikvuurpad teruggekeerd in de natuur in Wolfhaag bij Vaals. ARK Natuurontwikkeling en Bureau Natuurbalans hebben die dag enkele honderden geelbuikvuurpaddenlarven de vrijheid gegeven. De geelbuikvuurpad is in Nederland een zeer zeldzame soort geworden en komt alleen in Zuid-Limburg voor. Met het herstel van zompige en modderige natte graslanden die van nature bij bronbeekjes horen is het leefgebied van deze pad weer teruggekeerd.

Bijna uitgestorven
De geelbuikvuurpad is met zijn geelgevlekte buik en hartvormige pupil een bijzondere verschijning. In Zuid-Limburg kwam het padje enkele tientallen jaren geleden nog in grote aantallen voor. Door achteruitgang van zijn leefgebied was de soort bijna uitgestorven. De afgelopen jaren werden geelbuikvuurpadden uitgezet in verschillende groeves in Zuid-Limburg. Door de gunstige omstandigheden in die groeves floreert de pad op deze plekken. Helaas liggen de Limburgse groeves geïsoleerd in het landschap waardoor de padden zich niet verder kunnen verspreiden.

Loslaten van larven Geelbuikvuurpad (foto: Twan Teunissen)

Gebied weer geschikt
ARK natuurontwikkeling, Waterschap Roer en Overmaas en Dienst landelijk Gebied werkten bij Vaals aan beekherstel en daarmee aan het herstel van het leefgebied van de geelbuikvuurpad en dat van vele andere soorten. Graslanden met beekjes, natte modderige plekken en zelfs de met water gevulde voetstappen van runderen vormen het oorspronkelijke voorplantingsgebied van geelbuikvuurpadden. Dit is in Wolfhaag hersteld door drainagebuizen te verwijderen. Natuurlijke processen zoals begrazing met Schotse hooglanders en erosie doen de rest. De graslanden en bronbeekjes in Wolfhaag worden steeds natuurlijker en zo interessanter voor geelbuikvuurpadden.

Verbindingen
Omdat de Zuid-Limburgse beekjes zich kriskras door het Zuid-Limburgse landschap slingeren is het voor de geelbuikvuurpad ook weer mogelijk om zich te verplaatsen via deze beken. Door het water te volgen kunnen ze nieuwe leefgebieden koloniseren. Met deze eerste uitzetting in Wolfhaag hebben ARK en Natuurbalans een volgende stap gezet naar een nieuwe toekomst voor de geelbuikvuurpad.

Meer informatie over het gebied op de website van ARK.

Tekst: Ben Crombahgs, Natuurbalans, Anke Brouns en Twan Teunissen, ARK Natuurontwikkeling
Foto’s: Twan Teunissen, ARK Ontwikkeling