Otter Doesburg

Otters voelen zich thuis rond Doesburg

ARK Rewilding Nederland
12-FEB-2012 - In het najaar van 2011 doken otters op langs de Vecht, de Beneden-Regge en de IJssel (nabij Zalk), maar de Doesburgse dieren hielden zich op een paar sporen na opvallend stil. Een spannende ontwikkeling omdat met het hoogwater in januari 2011 een otter werd aangereden op de A348. Een locatie waar een otter zich normaal niet zo snel zal wagen, maar door het hoge water wel. De vraag rees dan ook of er nog wel dieren zaten? Gelukkig was het in januari 2012 raak: minimaal één otter liet zich meerdere avonden fotograferen.

Bericht uitgegeven door ARK [land] op [publicatiedatum]

In het najaar van 2011 doken otters op langs de Vecht, de Beneden-Regge en de IJssel (nabij Zalk), maar de Doesburgse dieren hielden zich op een paar sporen na opvallend stil. Een spannende ontwikkeling omdat met het hoogwater in januari 2011 een otter werd aangereden op de A348. Een locatie waar een otter zich normaal niet zo snel zal wagen, maar door het hoge water wel. De vraag rees dan ook of er nog wel dieren zaten? Gelukkig was het in januari 2012 raak: minimaal één otter liet zich meerdere avonden fotograferen.

Diverse organisaties, waaronder de provincie Gelderland en Waterschap Rijn en IJssel hebben de afgelopen jaren hard gewerkt aan de verkeersknelpunten rondom Doesburg. Om te voorkomen dat otters en andere dieren op hun nachtelijke tochten worden aangereden, zijn looprichels en tunnels aangelegd, voorzien van begeleidend raster. De meest urgente knelpunten zijn hier nu opgelost, waardoor het leefgebied van de Doesburgse populatie veiliger is geworden.

Otter bij Doesburg (foto: Freek Niewold)

Om de IJssel en directe omgeving nóg veiliger voor de otter te maken is door Rijkswaterstaat Oost-Nederland, Niewold Wildlife Infocentre en ARK Natuurontwikkeling een knelpuntenstudie uitgevoerd. Bijna 160 kruisingen van wegen met wateren zijn onderzocht. Van deze locaties zijn uiteindelijk zeven kruisingen als onveilige oversteekplaats voor otters beoordeeld, waarvan vier als urgent omdat hier otters in de omgeving leven of op korte termijn zijn te verwachten. Gezien de enorme oppervlakte van het onderzoekgebied een positief resultaat, maar er is dus nog werk aan de winkel. Verkeerslachtoffers zijn nooit volledig uit te sluiten, maar met de voorgestelde maatregelen hoeft het verkeer geen belemmering te zijn voor de ontwikkeling van een otterpopulatie langs de IJssel.

Tekst: Bart Beekers, ARK
Foto’s: Freek Niewold, Otterwerkgroep Doesburg

Zie voor meer informatie: www.ottersinrivierenland.nl