Hooglander Rozenbrug

Groene parel in de Botlek

ARK Rewilding Nederland
25-MRT-2012 - Het natuurgebied De Landtong Rozenburg ligt aan de Waterweg op het voormalige eiland van Rozenburg. Dit eiland is met de aanleg van de havengebieden Botlek en later Europoort grotendeels vergraven. Een deel van de oever is als opslagdepot voor zand gebruikt. Dit gebied is in onbruik geraakt en de natuur heeft hier grotendeels de vrije hand gehad zich verder te ontwikkelen.

Bericht uitgegeven door ARK [land] op [publicatiedatum]

Het natuurgebied De Landtong Rozenburg ligt aan de Waterweg op het voormalige eiland van Rozenburg. Dit eiland is met de aanleg van de havengebieden Botlek en later Europoort grotendeels vergraven. Een deel van de oever is als opslagdepot voor zand gebruikt. Dit gebied is in onbruik geraakt en de natuur heeft hier grotendeels de vrije hand gehad zich verder te ontwikkelen.

Oeverzwaluwen op Rozenburg (foto: Leo Linnartz)Naast natuurlijke processen als ontzilting, spontane begroeiing, successie, neerslag en verdamping is hier vanaf 1999 jaarrond begrazing door Schotse Hooglanders en sinds 2008 ook door Koniks toegepast. De begrazing heeft een grote invloed op de samenstelling van de begroeiing. Zo worden de planten met bescherming tegen vraat door stekels of (giftige) stoffen minder gegeten dan de vaak sneller groeiende, maar smakelijker soorten. In het vroege voorjaar is het effect van de begrazing goed zichtbaar aan de vegetatie.

Krasser op Rozenburg (foto: Esther Linnartz)De Landtong is rijk aan bloemen, insecten en broedvogels. Plassen en poelen zitten vol eenden, ganzen en rietvogels. Scholekster, tureluur, grutto en kluut broeden er regelmatig, tal van andere steltlopers komen er op doortrek en houtsnip, watersnip en bokje overwinteren er. De laatste jaren verschijnt er langzaam meer bos en struweel, waardoor spechten, nachtegaal, spotvogel en zomertortel het gebied ontdekken. Niet alleen de broedvogels nemen toe, ook planten en insecten doen het goed. Als nieuwe soort zijn onder andere bont zandoogje, bijenorchis en moeraswespenorchis genoteerd. Overigens is de Landtong het vlinderrijkste terrein in de wijde omtrek. Alleen in Voorne’s Duin komen enkele soorten extra voor.

Een gratis excursie vind plaats op zondag 25 maart van 13:00 tot 15:00 uur.
Verzamelplaats is bij het Educatief Informatiecentrum van het Havenbedrijf .
Adres: Noordzeeweg 6, 3181 ME Rozenburg, havennummer 5325.

Aanmelden via Joost de Kurver.

Er is plaats voor 20 personen, vol is vol. Volgorde van aanmelding wordt gehanteerd. Goede (waterdichte) wandelschoenen en/of laarzen aan te raden.

Tekst: Marjolein Sterk, ARK
Foto's: Leo Linnartz, ARK; Esther Linnartz, APIS