Zwarte hooglanders tussen de pinksterbloemen in Wolfhaag.

Variatie zorgt voor soortenrijkdom

ARK Rewilding Nederland
21-MEI-2011 - De overgang van bos naar open gebied behoort in principe tot een van de meest soortenrijke biotopen van Nederland. Dergelijke overgangen zijn op veel plaatsen in ons land onvoldoende ontwikkeld. Met slimme grondaankopen realiseert ARK Natuurontwikkeling deze ontbrekende schakel voor de natuur in het Drielandenpark (Limburg).

Bericht uitgegeven door ARK op [publicatiedatum]

De overgang van bos naar open gebied behoort tot een van de meest soortenrijke biotopen van Nederland. Dergelijke overgangen zijn op veel plaatsen in ons land onvoldoende ontwikkeld. Met slimme grondaankopen realiseert ARK Natuurontwikkeling deze ontbrekende schakel voor de natuur in het Drielandenpark (Limburg).

Bijzondere trilgraszegge in het nieuwe natuurgebied bij Vijlenerbos (foto: Patrick van den Burg, FREE Nature)Natuurlijke overgangen met ruigte, struweel en inhammen ontbreken in het Nederlandse landschap. Grenzen zijn recht en scherp en volgen strak het prikkeldraad langs de bosrand. Met de nieuwe aankopen in Limburg wil ARK de mantel- en zoomvegetatie tot ontwikkeling brengen. Soorten die hiervan onmiddellijk profiteren zijn hazelmuis, grauwe klauwier, wilde kat, vele insecten en vleermuizen. De hazelmuis leeft al in het gebied dat is aangekocht, maar de populatie is kwetsbaar. Dit kan door natuurontwikkeling sterk verbeteren.

Bij de ontwikkeling van struweelrijke bosranden speelt extensieve jaarronde begrazing een sleutelrol. De introductie van een kleine kudde zwarte hooglanders aan de randen Zwarte hooglanders tussen de pinksterbloemen in Wolfhaag (foto: Jan Cuypers, FREE Nature)van het Vijlenerbos markeert het begin van dit proces. De graslanden die aan het Vijlenerbos grenzen zijn zeer waardevol vanwege het bronwater dat hier op verschillende plekken uit de helling treedt. Natte kwelplekken, kleine waterstroompjes en daartussen de welvingen van het grasland staan garant voor een gevarieerd vegetatiebeeld. Slanke sleutelbloem, dotterbloem, paarbladig goudveil, trilgraszegge en pinksterbloem zijn enkele van de pareltjes die in het vroege voorjaar bloeien.

Meer informatie over het Drielandenpark

Tekst: Marjolein Sterk, ARK
Foto's: Patrick van den Burg en Jan Cuypers, FREE Nature