Uitzetten van Schotse Hooglander

Nieuwe natuur in Mechelen en Vijlen

ARK Rewilding Nederland
26-JAN-2014 - Het Drielandenpark in Zuid-Limburg heeft er weer nieuwe natuur bij. Grenzend aan bestaande natuurgebieden heeft ARK Natuurontwikkeling 20 hectare landbouwgrond omgevormd naar natuur. Schotse hooglanders begrazen het gebied zodat er ruimte ontstaat voor natuurlijke bosranden en struiken. Zeldzame soorten zoals grauwe klauwier en hazelmuis kunnen hiervan profiteren. En alle gebieden samen vormen belangrijke schakels in de natuurlijke verbinding met de Eifel en de Ardennen.

Bericht uitgegeven door ARK [land] op [publicatiedatum]

Het Drielandenpark in Zuid-Limburg heeft er weer nieuwe natuur bij. Grenzend aan bestaande natuurgebieden heeft ARK Natuurontwikkeling 20 hectare landbouwgrond omgevormd naar natuur. Schotse hooglanders begrazen het gebied zodat er ruimte ontstaat voor natuurlijke bosranden en struiken. Zeldzame soorten zoals grauwe klauwier en hazelmuis kunnen hiervan profiteren. En alle gebieden samen vormen belangrijke schakels in de natuurlijke verbinding met de Eifel en de Ardennen.

Natuurlijke bosranden
Grenzend aan het Schweibergerbos in Mechelen en het Vijlenerbos in Vijlen, heeft ARK grasland dat door boeren gebruikt werd, aangekocht en ingericht als natuurgebied. Het aangrenzende bos kan zo een natuurlijke bosrand ontwikkelen. In plaats van een harde scheiding tussen bos en grasland ontstaat er een brede, weelderig begroeide zone, waar allerlei bloeiende planten en struiken meer ruimte krijgen. Zulke natuurlijke bosranden zijn het ideale leefgebied voor allerlei zoogdieren, insecten, amfibieën, reptielen en vogels.

Uitzetten van Schotse Hooglander (foto: Anke Brouns)

Natuurlijke begrazing
Om te zorgen dat de graslanden niet helemaal dichtgroeien met bos worden grote grazers ingezet. Bij Mechelen grazen daarom sinds enkele weken Schotse Hooglanders en ook het nieuwe gebied bij Vijlen zal binnenkort door Hooglanders worden begraasd. Deze runderen leven al generaties lang in de natuur en kunnen het hele jaar zelfstandig in de natuur overleven. Met hun gegraas wordt bosvorming geremd. In eerste instantie overleven vooral doornstruiken zoals wilde rozen, meidoorns en sleedoorns. In de bescherming van deze doornstruiken kunnen andere struiken en bomen opgroeien die anders zouden worden opgegeten. De komende jaren ontstaat zo een mozaïek van struiken, bomen en open grasland. Deze combinatie herbergt een enorme hoeveelheid aan planten en diersoorten.

Internationale verbinding
Niet alleen op kleine schaal zijn de nieuwe natuurterreinen belangrijk. Op grote schaal zijn ze een schakel in de grote verbindingen tussen het Zuid-Limburgse heuvelland met de Eifel en de Ardennen. In de Eifel en Ardennen leven bijzondere zoogdieren zoals wilde kat, boommarter en lynx. Door het verbeteren van de verbindingen wordt het voor deze soorten misschien wel weer makkelijker om de Zuid-Limburgse natuur te vinden.

Meer informatie op ww.ark.eu/drielandenpark

Tekst en foto: Anke Brouns, ARK Natuurontwikkeling