Mucor schimmel

Hondenpoep op veel plaatsen een schimmelig probleem

Nederlandse Mycologische Vereniging
6-JUN-2012 - Hondenpoep wordt voor een groot deel afgebroken door schimmels van het geslacht Mucor. Deze schimmels hebben een nuttige opruimfunctie, maar kunnen soms ook voor medische problemen zorgen.

Bericht uitgegeven door de Nederlandse Mycologische Vereniging [land] op [publicatiedatum]

Hondenpoep wordt voor een groot deel afgebroken door schimmels van het geslacht Mucor. Deze schimmels hebben een nuttige opruimfunctie, maar kunnen soms ook voor medische problemen zorgen.

Hondenpoep (foto: Menno Boomsluiter)In weilanden en natuurgebieden kun je op mest van koeien, paarden en schapen regelmatig leuke paddenstoelen vinden. Op hondenpoep zie je deze paddenstoelen niet of heel zelden. Toch wordt ook deze mest afgebroken door schimmels en dat is maar goed ook, anders zouden we tot over onze enkels in de drek rondlopen. De schimmels die te zien zijn op hondenpoep en ook kattenpoep, als de kat deze niet goed begraven heeft, zien eruit als wollige draden. Wie er wat dichter bij durft te komen ziet op elk van deze draden een knopje.

Deze schimmels behoren tot het geslacht Mucor. Dit is een wereldwijd voorkomende groep van ongeveer veertig tot vijftig soorten. Niet alle soorten Mucor komen op mest voor, ook planten en zelfs mensen kunnen door verschillende soorten aangetast worden. Mucor schimmel (foto: Menno Boomsluiter)Onder gunstige omstandigheden groeien ze snel en kun je op hondenuitlaatplaatsen hele plekken hondenpoep bedekt met de mucorschimmel aantreffen.

De schimmel groeit snel en vormt een knopje aan het uiteinde van de schimmeldraad waarin de sporen zich in ontwikkelen en uiteindelijk uit vrijkomen.
De sporen zijn overal, ook binnenshuis, aanwezig en kunnen in grote hoeveelheden leiden tot allergische reacties. In zeldzame gevallen kunnen sommige mucorschimmels ernstige ziektes veroorzaken.

Het is dus niet overbodig hondenbezitters te vragen de poep van hun hond op te ruimen en zo de hoeveelheid sporen in de lucht te verminderen. Uiteraard vermindert dit ook de keren dat een argeloze wandelaar uitglijdt over een verse drol.

Tekst en foto's: Menno Boomsluiter, Nederlandse Mycologische Vereniging