Paartje gewone pad

Tegenvallende paddentrek door droogte

Stichting RAVON
18-APR-2012 - De paddentrek is ten einde en de meeste paddenwerkgroepen zijn inmiddels gestopt met het overzetten van amfibieën. Door de droogte in maart zijn er dit jaar gemiddeld 40 tot 45 procent minder padden overgezet dan in andere jaren.

Bericht uitgegeven door Stichting RAVON [land] op [publicatiedatum]

De paddentrek is ten einde en de meeste paddenwerkgroepen zijn inmiddels gestopt met het overzetten van amfibieën. Door de droogte in maart zijn er dit jaar gemiddeld 40 tot 45 procent minder padden overgezet dan in andere jaren. 

Tussen 23 februari en 11 april zijn er door de gezamenlijke paddenwerkgroepen ruim 80.000 amfibieën levend overgezet naar de overkant van de weg. Dit is veertig procent minder dan de 135.000 dieren van het jaar daarvoor. Dit jaar hebben zich ook ook nog twaalf nieuwe werkgroepen aangemeld bij www.padden.nu, waardoor het verschil eigenlijk nog groter is en kan oplopen tot 45 procent.

Emmers controleren en daarna overzetten van de amfibieën (foto: Jelger Herder)
Regionaal waren er grote verschillen: op de zandgronden is het altijd meteen iets warmer en viel de piek op 4 maart en 17 maart (met respectievelijk 5.000 en 7.500 exemplaren).  Op de veen- en kleigronden, waar de trek traditioneel enkele weken later begint, vielen de pieken op 17, 22 en 23 maart. De daling in het aantal overgezette padden kwam voornamelijk op conto van de padden op de veen- en kleigronden. De tegenvallende aantallen lijken een rechtstreeks gevolg van de droogte in maart, de regen van de laatste weken kwam blijkbaar te laat om de achterstand nog weg te werken. 

Paartje gewone pad (foto: Jelger Herder)

Is het nu erg dat er dit jaar minder padden naar het water trokken? Nee dat valt wel mee, fluctuaties in aantallen amfibieën horen er een beetje bij. Er is nu ook meer voedsel beschikbaar voor de paddenlarven. Voor de vrouwtjespadden die dit jaar de voortplanting gemist hebben, geldt dat deze dieren de bouwstoffen uit de aangelegde eitjesvoorraad opnieuw zullen gebruiken voor hun groei, de algehele conditie en de overleving. Als een volwassen vrouwtje dit jaar weet te overleven zal ze in 2013 met nog meer eitjes kunnen deelnemen aan de voortplanting. Omdat padden wel een jaar of tien oud kunnen worden, is de kans groot dat ze ook volgend jaar haar steentje kan bijdragen aan het in stand houden van de populatie.

Tekst: Raymond Creemers, RAVON
Foto's: Jelger Herder, Digital Nature