Ontmoet wilde dieren op vakantie

FREE Nature
12-JUL-2012 - Nu de schoolvakanties weer zijn begonnen zwerven tal van Nederlanders uit over binnen- en buitenland. En voor sommigen van hen geldt dat ze plotseling oog in oog komen te staan met wilde of wild levende dieren als zwijn, hert, Schotse Hooglander of Konik. Maar hoe hier nu mee om te gaan? Beheerders zijn de komende maanden extra alert op verkeerd gedrag.

Bericht uitgegeven door FREE Nature [land] op [publicatiedatum]

Nu de schoolvakanties weer zijn begonnen zwerven tal van Nederlanders uit over binnen- en buitenland. En voor sommigen van hen geldt dat ze plotseling oog in oog komen te staan met wilde of wild levende dieren als zwijn, hert, Schotse Hooglander of Konik. Maar hoe hier nu mee om te gaan? Beheerders zijn de komende maanden extra alert op verkeerd gedrag.

Op steeds meer plekken in Nederland bestaat de kans op een ontmoeting met wild of verwilderde dieren. Edelherten komen we volop tegen in de Oostvaardersplassen en op de Veluwe, waar ook wilde zwijnen leven, net als op de Meinweg. Damherten zien we steeds vaker in de duinen van Zeeland, Zuid- en Noord Holland. Halve wilde grazers als Konik, Schotse Hooglander of Galloway vinden we volop langs de rivieren, in Drenthe en op tal van andere plekken.

Hoewel dit onschuldig oogt zal een beheerder uitleggen waarom dit toch echt verkeerd gedrag is (foto: FREE Nature)

Al snel worden leuke familie kiekjes gemaakt, vervolgens worden de kinderen tussen de dieren geplaatst. Daarna blijkt iemand nog een zak oud brood te hebben. Wat in eerste instantie onschuldig gedrag lijkt, kan echter vervelende gevolgen hebben. Men lijkt al snel te vergeten dat hier toch echt om wilde dieren gaat. Een ander risico is dat moeder dieren hun jongen gaan beschermen als we tussen hen inkomen, volkomen natuurlijk gedrag.

Met name soorten als konik en wild zwijn leren snel, maar in mindere mate geldt dit ook voor de andere soorten. Door deze dieren te voeren leren ze mensen met voedsel te associëren. Volgende stap is dat ze om voedsel gaan bedelen, of mensen zelfs gaan lastig vallen voor voedsel. Zo gaf de gemeente Kootwijk inmiddels al een waarschuwing uit om te stoppen met het voeren van wilde zwijnen. Ook FREE heeft in het verleden al eens gewaarschuwd voor het aanhalen van dieren. In het ergste geval moeten de dieren die, hoe goed bedoeld ook, werden gevoerd en zich verkeerd gedrag hebben aangeleerd, worden afgemaakt. Dat wilt u toch ook niet?

Hoewel beheerders deze periode extra alert zijn, zien ook zij niet alles. Ziet u verkeerd gedrag, bel dan de lokale beheerder: het nummer staat veelal op de toegangsborden van het gebied. Of spreek zelf mensen aan op hun gedrag. Met een klein beetje moeite kunnen mens en dier prima samenleven.

Al fietsend kan je tal van dieren tegenkomen (foto: FREE Nature)

Wereldwijd probleem
Niet alleen in Nederland speelt dit verhaal; soort gelijke verhalen komen we over de gehele wereld tegen. Zo worden in Afrika jaarlijks bavianen en zelfs hyena’s afgeschoten nadat ze door het publiek zijn gevoerd. Bij het binnenrijden van Yellowstone in de VS staan borden die erop wijzen dat de bizons hier toch echt wilde dieren zijn. In Zuid-Oost Azië en Zuid Amerika weten verschillende soorten apen tal van hotels te teisteren opzoek naar makkelijk voedsel. En overal in Noord Amerika vind je afvalbakken die beer-proef zijn gemaakt.

Tekst: Roeland Vermeulen, FREE Nature
Foto's: Archief FREE Nature