Rode snuitvlieg

Uitkijken naar de Rode snuitvlieg!

21-AUG-2012 - De voorbije 100 jaar heeft de mens bijzonder drastisch zijn stempel gedrukt op het West-Europese landschap. Schaarse waarnemingen van een eeuw geleden geven aan dat de biodiversiteit er toen heel anders uitzag, met meldingen van tal van soorten waar we nu alleen maar van kunnen dromen. Het spreekt dan ook tot de verbeelding als een soort uit een zo lang vervlogen tijd weer zijn opwachting maakt. Dat lijkt nu het geval voor de Rode Snuitvlieg.

Bericht uitgegeven door Natuurbericht [land] op [publicatiedatum]

De voorbije 100 jaar heeft de mens bijzonder drastisch zijn stempel gedrukt op het West-Europese landschap. Schaarse waarnemingen van een eeuw geleden geven aan dat de biodiversiteit er toen heel anders uitzag, met meldingen van tal van soorten waar we nu alleen maar van kunnen dromen. Het spreekt dan ook tot de verbeelding als een soort uit een zo lang vervlogen tijd weer zijn opwachting maakt. Dat lijkt nu het geval voor de Rode Snuitvlieg.


Aan het eind van de 19e eeuw waren in West-Europa twee soorten snuitvliegen wijd verspreid: de gewone snuitvlieg (Rhingia campestris) en de Rode Snuitvlieg (R. rostrata). Om niet zo heel duidelijke redenen verdween tijdens het begin van de 20ste eeuw bijna overal de Rode Snuitvlieg en nam de Gewone Snuitvlieg een hoge vlucht: momenteel is dit één van onze meest algemene zweefvliegen. De Gewone Snuitvlieg leeft als larve onder andere in koeieflappen, en ze profiteerde duidelijk van het toenemen van onze veestapel. Andere soorten snuitvliegen leven waarschijnlijk ook in uitwerpselen van dieren, en mogelijk is de achteruitgang van het wildbestand de directe oorzaak voor het verdwijnen geweest.

Rode snuitvlieg (Foto: Jonas Mortelmans)
Groot was de verbazing toen in 2009 in de Belgische oostkantons op drie verschillende plaatsen weer Rode Snuitvliegen gevangen werden! In 2010 dook de soort vervolgens ook terug op in Nederland, en in 2012 werden voor het eerst ook in Vlaanderen (de Voerstreek) weer Rode Snuitvliegen gezien. Maar de laatste weken lijkt het heel snel te gaan! Ondertussen werden ook bij Tongeren en zelfs een stuk westelijker bij Tessenderlo Rode Snuitvliegen gezien. Ook in Wallonië worden plots Rode Snuitvliegen gemeld van verschillende plaatsen buiten de oostkantons. Het lijkt erop dat deze soort dit jaar zijn expansie met verdubbelde kracht verder zet. Mogelijk is deze vlieg gebaat bij een kwakkeljaar als dit, omdat uitwerpselen van dieren niet snel uitdrogen, en zo de larven hun levenscyclus kunnen volbrengen. Deze vlieg heeft een lente- en een nazomergeneratie en kan vanaf nu tot eind september gezien worden.

De Gewone snuitvlieg heeft een donker lijntje langs de zijrand van het achterlijf (Foto: Jonas Mortelmans).
Om de expansie van de Rode Snuitvlieg beter in kaart te brengen willen we iedereen oproepen om uit te kijken naar deze zweefvlieg. Het beste kenmerk om de Rode Snuitvlieg te onderscheiden van zijn naaste verwant de gewone snuitvlieg is de kleur van de zijrand van het achterlijf – bij de Rode snuitvlieg is deze volledig rood; bij de gewone snuitvlieg is het zijrandje donker zwartachtig gekleurd. Snuitvliegen zoek je in tegenstelling tot de meeste andere zweefvliegen niet in de zon, maar net in halfschaduw, waar ze bloemen bezoeken zoals dovenetels, koekoeksbloemen of robertskruid. Rode snuitvliegen zal je hoofdzakelijk in of aan de rand van bos vinden, terwijl de gewone snuitvlieg overal kan gezien worden. Denk je een Rode Snuitvlieg te zien? Aarzel dan niet om een fotootje te maken om de waarneming te kunnen bevestigen!!

Tekst: Frank Van de Meutter.

Foto's: Jonas Mortelmans