Heide

Strabrechtse Heide aangevreten door heidehaantje

1-AUG-2013 - Massale vraat van het heidehaantje (een keversoort) aan heideplanten veroorzaakt bruinkleuring van de heide op de Strabrechtse Heide. Dit jaar is er daardoor veel minder paarse bloeiende heide te zien. Ruim de helft van de oudere struikheideplanten (Noord-Brabant bij Eindhoven) is aangetast door de 6 millimeter grote goudgele heidekever. Naar schatting gaat het om enkele tientallen hectares.

Bericht uitgegeven op [publicatiedatum]

Massale vraat van het heidehaantje (een keversoort) aan heideplanten veroorzaakt bruinkleuring van de heide op de Strabrechtse Heide. Dit jaar is er daardoor veel minder paarse bloeiende heide te zien. Ruim de helft van de oudere struikheideplanten (Noord-Brabant bij Eindhoven) is aangetast door de 6 millimeter grote goudgele heidekever. Naar schatting gaat het om enkele tientallen hectares.

De aantasting is sinds half juli zichtbaar. De larven van het heidehaantje vreten onafgebroken aan de blaadjes van de heidestruiken. Door de beschadiging van de blaadjes droogt de heideplant uit en ontstaat bruinkleuring. Bij gunstige klimaatomstandigheden in het voorjaar vliegen de kevers over de monotone heidevlakte uit. Bij hoge luchtvochtigheid in de zomer komen de larven vervolgens goed tot ontwikkeling wat leidt tot de aantasting van de heidestruiken. De heidekever is niet schadelijk voor de mens. Hij is alleen te bestrijden met zware chemicaliën, chemicaliën die Staatsbosbeheer niet wil gebruiken in natuurgebieden. In 2008 was de laatste vergelijkbare grote aantasting.

Heidehaantje (foto: Jan Bos)

Insectenrijkdom
De Strabrechtse Heide staat bekend om haar enorme rijkdom aan insecten. Het gebied is vorig jaar niet voor niets aangewezen als Nederlands insectenreservaat. Vooral sprinkhanen en zweefvliegen en aan bloeiende bloemen gebonden inheemse bijen komen er veel voor. Op de Strabrechtse Heide komen meer dan 80 wilde bijensoorten voor waaronder een aantal zeer zeldzame soorten. Staatsbosbeheer heeft besloten om in het 1500 hectare grote heidegebied geen bijenkasten te laten plaatsen. Door de bijenhouders te vragen om hun bijenkasten dit jaar, 2013, niet op de heide te plaatsen hebben deze soorten meer kans om te overleven.

Op andere heidevelden in beheer van Staatsbosbeheer zijn de heidehaantjes niet gesignaleerd. Volgend jaar wordt aan de hand van de dan bloeiende heide opnieuw beoordeeld of er weer bijenkasten op de heide kunnen worden geplaatst om de kostbare heidehoning binnen te kunnen halen.

Bron: Staatsbosbeheer
Foto: Jan Bos