Eén van de 230 geredde grote modderkruipers wordt een helpende hand geboden om weer terug in het water te komen

Reddende hand voor honderden grote modderkruipers

Stichting RAVON
16-AUG-2012 - Dankzij doordacht waterbeheer en goede samenwerking zijn vorige week maar liefst 230 grote modderkruipers gered bij maaiwerkzaamheden in de omgeving van Haaksbergerveen. Mede hierdoor kan deze zeldzame en mysterieuze vissoort hier in overleven.

Bericht uitgegeven door Stichting RAVON [land] op [publicatiedatum] 

Dankzij doordacht waterbeheer en goede samenwerking zijn vorige week maar liefst 230 grote modderkruipers gered bij maaiwerkzaamheden in de omgeving van Haaksbergerveen. Mede hierdoor kan deze zeldzame en mysterieuze vissoort hier overleven.

Nalopen maaisel loont
Afgelopen week maaide Waterschap Rijn en IJssel een watergang in de omgeving van het Haaksbergerveen. Dit was nodig om voldoende water af te kunnen voeren via de beek en wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen. Deze watergang staat bekend als leefgebied van de grote modderkruiper. Daarom doorzochten een stagiaire van RAVON en een medewerker van het waterschap het op de kant belande maaisel op grote modderkruipers. Bij de zoekactie troffen de twee maar liefst 230 exemplaren. Deze zijn allemaal terug geplaatst in het water. Naast grote modderkruipers werden ook vele bittervoorns uit het maaisel gered.

Eén van de 230 geredde grote modderkruipers wordt een helpende hand geboden om weer terug in het water te komen (foto: Mick Vos)

Behoud schuilmogelijkheden
Naast het doorzoeken van maaisel (ecologische begeleiding), houdt het waterschap ook op een andere manier rekening met de soort. In gebieden waar de grote modderkruiper voorkomt, blijft bij maaiwerkzaamheden 25 procent van de begroeiing in de sloot staan. Hierdoor blijven noodzakelijke schuilplaatsen behouden en wordt predatie door bijvoorbeeld reigers voorkomen.

Extra aandacht
In de tweede helft van de 20e eeuw zijn er steeds minder grote modderkruipers gekomen. Populaties van de grote modderkruiper zijn sterk afhankelijk van het (water)beheer. RAVON vrijwilligers in heel Nederland proberen het verspreidingsbeeld van de grote modderkruiper compleet en actueel te houden. Zij zorgen ervoor dat daar waar nodig extra aandacht uitgaat naar begeleiding van beheersmaatregelen. Bij het Haaksbergerveen kon door de goede samenwerking met Waterschap Rijn en IJssel een belangrijke bijdrage geleverd worden aan het behoud van deze zeldzame soort.

Tekst: Arthur de Bruin, RAVON; Matthijs de Vos, Waterschap Rijn en IJssel
Foto: Mick Vos