Sprinkhaanzanger

Sprinkhaanzangers laten zich horen

ARK Rewilding Nederland
9-MEI-2012 - Sprinkhaanzangers in de uiterwaarden waren voorheen bepaald een bijzondere verschijning, of beter gezegd: auditieve ervaring. Want je ziet ze nauwelijks. Ze verbleven liever in ruige terreinen. Maar Jeroen Helmer van ARK Natuurontwikkeling hoorde maar liefst 15 sprinkhaanzangers tussen Nijmegen en Millingen.

Bericht uitgegeven door ARK [land] op [publicatiedatum]

Sprinkhaanzangers in de uiterwaarden waren voorheen bepaald een bijzondere verschijning, of beter gezegd: auditieve ervaring. Want je ziet ze nauwelijks. Ze verbleven liever in ruige terreinen. Maar Jeroen Helmer van ARK Natuurontwikkeling hoorde maar liefst 15 sprinkhaanzangers tussen Nijmegen en Millingen.

Vooralsnog zaten sprinkhaanzangers vooral in rietlanden en in de duinen, omdat dat het meest beantwoordde aan hun voorkeur voor leefgebied: ruige terreinen. Het lijkt er nu toch wel sterk op dat ze profiteren van de uitbreiding van ruige natuurontwikkelingsterreinen zoals de Gelderse Poort. Ze zijn al een tijdje in opmars, maar zo explosief als dit voorjaar is nog niet eerder vertoond. Klik hier voor een geluidsfragement.

Sprinkhaanzanger (foto: Stefan Hage)
In de Gelderse Poort staat ontwikkeling van maar liefst 3.000 hectare nieuwe natuur centraal. Dit gaat hand in hand met economische en maatschappelijke ontwikkelingen zoals hoogwaterbescherming en duurzame delfstofwinning. De terugkeer van natuurlijke processen zoals erosie, sedimentatie en natuurlijke begrazing schudt de natuur wakker. De uiterwaarden, voorheen boerengraslanden en -akkers, zijn omgetoverd tot bloemrijke graslanden, ruigtes, struwelen en jonge bossen. De natuur gaat hier razendsnel, dat blijkt telkens weer wanneer dieren en planten spontaan terugkeren.

Tekst: Marjolein Sterk, ARK
Foto: Stefan Hage, Birds.se